Andrzej Duda

prezydent.pl

Prezydent A. Duda: Służba Rzeczypospolitej to przywilej, ale i szczególna odpowiedzialność

„Służba Rzeczypospolitej to przywilej, ale i szczególna odpowiedzialność” – napisał prezydent Andrzej Duda do uczestników uroczystej promocji oficerskiej w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. W sobotę na stopień podporucznika promowanych zostało 121 żołnierzy.

Prezydent pogratulował nowo promowanym oficerom pomyślnego zdania egzaminów i rozpoczęcia kariery zawodowej w Siłach Zbrojnych RP.

„Od Państwa wiedzy, umiejętności oraz zdolności przywódczych zależeć będzie jakość i wartość bojowa naszej armii, a tym samym bezpieczeństwo Polski i jej obywateli” – podkreślił Andrzej Duda w liście do uczestników promocji.

„Służba Rzeczypospolitej to przywilej, ale i szczególna odpowiedzialność. Jestem przekonany, że zdobyte podczas studiów i kursów oficerskich kompetencje pozwolą Państwu sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą służba w Siłach Zbrojnych” – napisał Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że tegoroczne promocje oficerskie – podobnie jak wszystkie inne uroczystości – odbywają się w czasie pandemii koronawirusa, stąd ich skromna oprawa, co nie oznacza jednak pomniejszenia ich znaczenia.

„Jestem przekonany, że ta znacząca cezura stanie się początkiem nowego etapu, którego wyznacznikami będą nowe obowiązki i wyzwania, ale też satysfakcja z kolejnych osiągnięć” – napisał.

„Jako absolwenci renomowanych uczelni wojskowych, od lat kształcących elitę wojsk lotniczych i marynarki wojennej, dołączają dziś Państwo do pokoleń poprzedników, którzy tworzyli wspaniałe tradycje polskiej armii. Jej przyszłość jest dziś w Państwa rękach. Życzę Państwu pomyślnej, owocnej i bezpiecznej służby” – życzył prezydent.

Andrzej Duda podziękował komendantom, kadrze i pracownikom Lotniczej Akademii Wojskowej oraz Akademii Marynarki Wojennej za wysiłek włożony w przygotowanie nowych oficerów.

„W roku stulecia zaślubin Polski z morzem i dziewięćdziesiątej piątej rocznicy utworzenia +Szkoły Orląt+ pragnę podkreślić, jak ważną rolę odegrały Państwa uczelnie w budowaniu polskiego potencjału obronnego. Życzę Państwu wielu sukcesów i pomyślnego rozwoju, a także satysfakcji z pracy naukowej, dydaktycznej i szkoleniowej oraz dumy z osiągnięć absolwentów” – napisał Andrzej Duda.

W sobotę w Dęblinie na pierwszy stopień oficerskich promowanych zostało 121 żołnierzy, w tym 63 podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej, 42 absolwentów kursów oficerskich LAW, 14 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej i 2 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią uroczystość odbyła się bez udziału rodzin i gości absolwentów.

PAP

drukuj