Praga: spotkanie ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu

Mamy długą i solidną historię współpracy w formacie V4+Beneluks, która rozwijana jest m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony, polityki rozszerzenia UE czy polityki sąsiedztwa – powiedziała wiceminister Katarzyna Kacperczyk podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu.

W Pradze ministrowie rozmawiali o dotychczasowej współpracy oraz jej kształcie w przyszłości. Przypominając, że z początkiem lipca Polska przejmie po Czechach prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, wiceminister Kacperczyk podkreśliła, że do priorytetów polskiego przewodnictwa w V4 należeć będą m.in. działania na rzecz wzmocnienia roli Grupy Wyszehradzkiej na forum UE, zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz wzmocnienia spójności i rozwoju współpracy pomiędzy członkami V4, a także z partnerami zewnętrznymi, w tym z Beneluksem.

Wiceszefowa MSZ przedstawiła na spotkaniu informacje na temat przygotowań do szczytu NATO, zwracając jednocześnie uwagę na znaczenie realizacji wspólnych działań na rzecz wzmocnienia flanki wschodniej Sojuszu. Zaznaczyła, że postrzeganie bezpieczeństwa w Grupie Wyszehradzkiej i państwach Beneluksu może różnić się w niektórych aspektach, ale nie powinno być to jednak przeszkodą dla dalszego rozwoju Sojuszu.

– NATO jest dla nas obszarem, gdzie powinniśmy pracować razem, by wspólnie stawić czoło zagrożeniom i wyzwaniom dla całej społeczności euroatlantyckiej. Dlatego dla Polski, jako gospodarza tegorocznego Szczytu NATO, ważne jest, by spotkanie zakończyło się sukcesem, zarówno w warstwie polityczno-merytorycznej, jak i wizerunkowej – stwierdziła Katarzyna Kacperczyk.

Dyskusja w Pradze dotyczyła zbliżającego się referendum dotyczącego członkostwa Wielkiej Brytanii w UE. Wszystkie strony zgodnie wyraziły nadzieję na pozostanie Londynu w strukturach unijnych. W kontekście migracji odniesiono się do sytuacji na Bałkanach Zachodnich i w Afryce Północnej oraz współpracy z Turcją. Ministrowie dyskutowali również o Partnerstwie Wschodnim oraz potrzebie utrzymania sankcji wobec Rosji do czasu pełnej realizacji postanowień z Mińska. Jednym z poruszanych tematów był także unijny mechanizm przestrzegania praworządności w krajach członkowskich w UE.

PAP/RIRM

drukuj