Prace nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się nowelą do ustawy o ochronie przyrody. Wczoraj sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa opowiedziała się za senackimi poprawkami do projektu.

Poprawki, które nałożył Senat, zakładają m.in. wydłużenie z 14 do 21 dni czasu, który przedstawiciel gminy będzie miał na oględziny działki po zgłoszeniu chęci wycinki drzew. Poza tym zmienione zostaną wymiary drzew, które będzie można usunąć bez pozwolenia.

Podczas obrad sejmowej komisji dyrektor Departamentu w Ministerstwie Środowiska Agnieszka Chilmon podkreśliła, że zdaniem resortu rozwiązania obowiązujące od początku roku były najbardziej optymalne.

Ministerstwo Środowiska podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, iż rozwiązania, które weszły w życie 1 stycznia, są najbardziej optymalne. Zgłoszone propozycje zwiększają obciążenie zarówno obywateli, jak i jednostek samorządu terytorialnego, co do tego, iż chociażby te 5 cm wydaje się w tym przypadku niezasadne, ponieważ obywatele częściej będą musieli uczestniczyć w procedurze zgłoszenia, jak również jednostki samorządu terytorialnego przy oględzinach. Obecne 130 cm jest bardziej optymalne niż 5 cm. Chciałam też zwrócić uwagę, że termin jednego miesiąca do wydania rozporządzenia pod kątem procesu legislacyjnego i konieczności zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego jest mało realne do zrealizowania – powiedziała Agnieszka Chilmon.

Nowela ma zaostrzyć obowiązujące od nowego roku regulacje, które zliberalizowały przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach.

Te rozwiązania krytykowali posłowie opozycji, a także organizacje ekologiczne.

RIRM

drukuj