fot. twitter.com/ipngovpl

Poznański IPN organizuje konkurs „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”

„Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej” to tytuł konkursu historycznego organizowanego przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Ma on zachęcić uczniów do poznawania rodzinnych historii z lat II wojny światowej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym także uczniów placówek za granicą.

Zadaniem uczniów jest poznanie historii własnej rodziny i nadesłanie pracy prezentującej jej losy w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945. Teksty przyjmowane są do 20 lutego.

O szczegółach mówi Agnieszka Kołodziejska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.

– Celem konkursu jest skłonienie młodych ludzi do rozmów ze starszym pokoleniem w rodzinie. Najbardziej zależy nam na rozmowach uczniów z dziadkami bądź pradziadkami i przybliżenie się tych młodych ludzi do tematów takich, jak II wojna światowa i jej skutki na ziemiach polskich, przy czym interesuje nas najbardziej okupacja niemiecka, a zwłaszcza ziemie włączone do III Rzeszy jesienią 1939 roku, a więc Wielkopolska, Śląsk, Pomorze i część ziemi łódzkiej – wyjaśnia Agnieszka Kołodziejska.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni w maju na edukacyjny wyjazd pamięci do Austrii. Będą także uczestniczyć w międzynarodowych uroczystościach 75. rocznicy wyzwolenia obozu KL Mauthausen-Gusen.

RIRM

drukuj