Poszkodowani w aferze GetBack zapowiedzieli manifestację przed siedzibą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Klienci – oraz ich rodziny – oszukani w aferze GetBack przez Idea Bank będą manifestować dziś przed siedzibą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przybyli na protest będą chcieli przekazać prezesowi Funduszu petycję z listą poszkodowanych przez Idea Bank i żądaniem zwrotu całości środków przez tą instytucję tym, którym do dziś Idea Bank nie uznał reklamacji.

Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack Artiom Bujan wskazał, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny został ustanowiony kuratorem w Idea Banku, o czym przewodniczący KNF informował 30 maja w Sejmie.

Rafał Mikusiński mówił na posiedzeniu podkomisji ds. GetBack, że to istotna informacja dla poszkodowanych. Stowarzyszenie zwracało się już w tej sprawie do prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ten odpisał jednak, że Fundusz nie może być adresatem jego postulatów. Stowarzyszenie – jak mówił Artiom Bujan – chce to wyjaśnić.

– Nie może być tak, że KNF mówi na posiedzeniu podkomisji GetBack 30 maja, iż jest to dla nas bardzo ważne, a BFG wskazuje, że kurator nie jest dla nas, żeby nam pomóc. To jest rozbieżność, dlatego podczas zgromadzenia będziemy chcieli tę rozbieżność unormować, będziemy żądać spotkania z prezesem BFG, żeby w końcu ktoś nam pomógł odzyskać nasze pieniądze – zaznaczył prezes.

Funkcja Kuratora Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Idea Banku ma na celu poprawę sytuacji banku, a w konsekwencji jego klientów. Kurator ma prawo wnosić sprzeciw wobec uchwał i decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej tego Banku.

Artiom Bujan wskazał, że Bank mógł podejmować uchwały dot. odmowy zwrotu środków poszkodowanym. Stowarzyszenie chce ustalić m.in. czy Kurator je zaskarżył.

RIRM

drukuj