fot. Monika Bilska

Stolica Apostolska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie ideologii gender

Stolica Apostolska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie gender. W ogłoszonym dokumencie stanowczo sprzeciwia się tej ideologii, a w szczególności narzucaniu jej w szkołach i na uczelniach jako jedynego słusznego światopoglądu o rzekomo naukowym charakterze. Ks. prof. Paweł Bortkiewicz zwrócił uwagę, że jeden z aspektów wydanego dokumentu może budzić niepokój.

Kościół zachęca jednocześnie do dialogu w ramach studiów gender, zwłaszcza gdy chodzi o sposób, w jaki różnica między obu płciami jest przeżywana w różnych kulturach.

To oczekiwany głos watykańskich instytucji – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

– Zwraca uwagę jednoznacznie krytyczne ocenienie ideologii gender, która – jak wskazuje dokument – koliduje z przekazem wiary, co sugeruje sam tytuł: „Mężczyzną i kobietą stworzył ich”. Dokument podkreśla także, że nie potrzeba nawet elementu wiary, aby wykazać niezgodność tej ideologii z faktami biologicznymi, faktami czysto empirycznymi. Tutaj jest wielka wdzięczność. Natomiast przyznam szczerze, że pewien mój niepokój budzi drugi aspekt, a więc dialogu w ramach studiów gender. Samo nazewnictwo studiów gender jest naznaczone tak wysokim stopniem ideologizacji, że nie bardzo widzę tutaj możliwość dialogu w takiej perspektywie (…). Bałbym się mówić o jakiejkolwiek możliwości dialogu z czymkolwiek, co naznaczone jest etykietą „gender”, dlatego że ta etykieta jest – jak wykazuje pierwsza część dokumentu – radykalnie sprzeczna zarówno z rozumem, jak i z wiarą  – zaznaczył kapłan.

Dokument pod tytułem „Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w edukacji” został przygotowany przez Kongregację Edukacji Katolickiej.

RIRM

drukuj