fot. T. Urbaniak

Port Gdynia powiększy zaplecze logistyczne

Port Gdynia zyska nowe place manewrowo-składowe na terenie Centrum Logistycznego. Obszar o łącznej powierzchni ponad 17 hektarów posłuży do składowania kontenerów oraz elementów farm wiatrowych.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  podpisał umowę z konsorcjum sopockich spółek NDI sp. z o.o. na wykonanie robót związanych z „Budową placów  manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia”.

Wzrost przeładunku portów morskich w coraz większym stopniu związany jest z potencjałem transportu intermodalnego, który w najbliższych latach stanie się priorytetową gałęzią przewozów towarów w Europie.

Kompleksowy projekt koncepcyjnego zagospodarowania terenu Portu Zachodniego o powierzchni około 30 ha wraz z budową placów manewrowo- składowych na terenie około 20 ha jest elementem Centrum Logistycznego, który obejmuje budowę terminalu intermodalnego.

Jeden z placów składowych stanie się zapleczem do obsługi elementów polskich, morskich farm wiatrowych.

„Chcielibyśmy, aby to właśnie w Porcie Gdynia kompletowane były zestawy farm wiatrowych, a następnie wywożone na koncesjonowane obszary morskie” – wskazał Jacek Sadaj, wiceprezes zarządu morskiego Portu Gdynia S.A.

Inwestycje w tym rejonie Portu bezpośrednio wpisują się w Strategię Portu Gdynia 2027. Naszym celem jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej” – dodał.

– Rozwój inwestycji w polskich portach jest dziś niezwykle dynamiczny i bardzo się cieszę, że jako wywodząca się z regionu – sopocka spółka, możemy w tym procesie brać udział. W tej chwili kończymy rozbudowę infrastruktury drogowej w Porcie Gdańsk. Jednym z jej elementów był plac wykonywany metodą, która będzie miała zastosowanie także w Gdyni. Tu wykonamy dwa takie place składowe, których powierzchnia to aż 17 hektarów – podkreśliła Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes NDI.

W ramach budowy placu nr 1 przewidziane jest wykonanie odwodnienia liniowego oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego. Oznacza to wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, tzw. hydrantowej wraz ze zbiornikiem oraz przepompownią wody pożarowej. W planach jest realizacja sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowa dwóch trafostacji, otwartego zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdów, a także pomostów obsługowych dla kontenerów chłodniczych.

Podobny zakres prac dotyczy placu nr 2. Dodatkowo będzie tam trzeba wybudować drogę dojazdową od ul. Logistycznej i przepustu oraz drogę tymczasową od ul. Logistycznej w linii tzw. drogi technologicznej do wjazdu pożarowego na plac nr 2.  Umowa obejmuje też wykonanie ogrodzenia, bram i furtek oraz wycinkę i nasadzenia zieleni. Potrzebne też będzie przygotowanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu kołowego i pieszego.

Wartość robót objętych umową  wyniesie około 70,7 mln zł netto.

Anna Pogorzelska/radiomaryja.pl

drukuj