Polska liderem UE w przyciąganiu zagranicznych inwestycji     

Polska jest liderem Unii Europejskiej w przyciąganiu zagranicznych inwestycji. W dobrej kondycji jest także polska gospodarka. W ubiegłym roku osiągnęła ona najwyższe tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto od 2011 r.      

Tak dobrych wyników Polska nie miała od co najmniej dekady. W 2017 r. inwestorzy ogłosili realizację u nas 335 bezpośrednich projektów. W ich efekcie powstanie ponad 86 tys. miejsc pracy. Według analiz ekonomicznych, to najlepszy wynik w całej Unii Europejskiej. Łączna wartość zadeklarowanych nakładów sięgnie prawie 13 mld euro. Liczba projektów inwestycyjnych wzrosła w stosunku do 2016 r. o 63. Najwięcej projektów dotyczy sektora budowlanego – aż 95, technologii informacyjnych i komunikacyjnych – 73 i motoryzacji – 49. W tej ostatniej branży inwestycje mają przynieść najwięcej kapitału do Polski – łącznie ponad 2 mld euro. W dobrej kondycji jest także Polska gospodarka. W ubiegłym roku osiągnęła ona najwyższe tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto od 2011 r. Z szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2017 r. PKB wyniósł 4,6 proc. To o 1,7 proc. więcej niż w roku 2016. Rząd liczy na utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego w tempie ponad 4 proc. w kolejnych dwóch latach.

TV Trwam News/RIRM

drukuj