fot. PAP/EPA

Polscy więźniowie polityczni stanu wojennego w liście do władz UE: Jesteśmy oburzeni obojętnością na sytuację we Francji

Polscy działacze antykomunistyczni wystosowali list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego oraz europosłów. Wyrazili w nim oburzenie z powodu obojętności Instytucji Unii Europejskiej na sytuację we Francji. Zwrócili uwagę na łamanie praw człowieka oraz upominających się o prawa pracownicze obywateli tego kraju. Pod listem podpisało się 50 osób.

***

Treść listu polskich działaczy antykomunistycznych:

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli

Posłowie do Parlamentu Europejskiego

My, niżej podpisani działacze opozycji demokratycznej w Polsce, którzy w latach reżimu komunistycznego podjęliśmy walkę o wolność, płacąc za to więzieniem i innymi represjami, wyrażamy oburzenie z powodu obojętności Instytucji Unii Europejskiej na sytuację we Francji. Łamanie praw człowieka i obywatela przez rząd francuski, wyjątkowo brutalne działania policji wobec demonstrantów, słusznie upominających się o swoje prawa pracownicze, uporczywe trwanie przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona przy reformach sprzecznych z oczekiwaniami społeczeństwa francuskiego, domaga się reakcji i potępienia ze strony Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Występowanie władz przeciwko społeczeństwu, w sposób jaki ma miejsce we Francji, prowadzi do zniewolenia i uprzedmiotowienia obywateli i stoi w jawnej sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawa. Brutalne traktowanie ludzi, odbieranie im prawa do wyrażania opinii w istotnych dla nich sprawach, dramat uczestników demonstracji bitych, a wręcz katowanych na ulicach, pozbawianie ich pracy i spokoju przywołuje na myśl najgorsze czasy reżimu komunistycznego.

My, Polacy, którzy w 1980 r. w czasie strajków sierpniowych położyliśmy podwaliny pod proces demokratyzacji państw zniewolonych przez reżimy komunistyczne w Europie, przez wiele lat walki upominaliśmy się o wolność i szacunek dla człowieka, a w szczególności o prawa obywatelskie. Nie możemy pozostać obojętni na to co dzieje się we Francji i żądamy reakcji ze strony Pana Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoli, Europosłów i Komisji Europejskiej z Panią Ursulą von der Leyen na czele. Rząd francuski za łamanie praw człowieka i podstawowych zasad demokracji zasługuje na najwyższe potępienie. Na naszych oczach rodzi się nowy totalitaryzm i to w kraju, który dla Europy był uosobieniem kultury, demokracji i wolności. Historia uczy nas, że brak reakcji na totalitarne zapędy władzy kończy się tragedią milionów ludzi.

Jako osoby, które szczególnie doświadczyły represji w czasie gdy Polska była rządzona przez komunistów, dziś z perspektywy życia w wolnym i w pełni demokratycznym państwie z bólem i niepokojem patrzymy na to, co rząd francuski czyni własnemu społeczeństwu i w duchu solidarności stajemy po stronie ludzi, którzy na ulicach Paryża demonstrują w obronie przysługujących im praw.

 1. Czesław Nowak więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 4 i pół roku pozbawiania wolności, prezes Stowarzyszenia Godność odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 2. Andrzej Rozpłochowski, internowany w stanie wojennym, a następnie przetrzymywany w areszcie przez 1,5 roku bez wyroku sądowego, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 3. Adam Borowski skazany przez reżim komunistyczny na 6 lat pozbawienie wolności, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 4. Zofia Kwiatkowska- Dublaszewska, więzień polityczny stanu wojennego, dwukrotnie aresztowana, skazana na 5 lat pozbawienia wolności odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 5. Janina Jadwiga Chmielowska, zagrożona aresztowaniem ukrywała się od 13.12. 1981 do 1989 r. kierując jednocześnie podziemnymi strukturami NSZZ Solidarność w Regionie ŚląskoDąbrowskiego, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 6. Stanisław Fudakowski więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 3 i pół roku pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 7. Andrzej Osipów więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 4 lata i pół pozbawienia wolności wice prezes Stowarzyszenia Godność, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 8. Anna Kołakowska najmłodsza więźniarka polityczna stanu wojennego skazana, skazana na 3 lata pozbawienia wolności, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 9. Dr Andrzej Kołakowski, działacz opozycji demokratycznej, pieśniarz i poeta, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 10. Ryszard Majdzik internowany w stanie wojennym, wielokrotnie represjonowany przez władze komunistyczne Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 11. Andrzej Michałowski, skazany przez reżim komunistyczny na 5 lat pozbawienia wolności, przez wiele lat ukrywał się, prowadząc jednocześnie działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”, Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 12. Prof. dr hab. Wojciech Polak, działacz opozycji w latach 1980-1990., w latach osiemdziesiątych działacz opozycji demokratycznej, skazany 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 13. Roman Zwiercan, wielokrotnie aresztowany w stanie wojennym oraz po jego zakończeniu, przetrzymywany przez wiele lat w więzieniu odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
 14. Izabela Lipniewicz, więzień polityczny stanu wojennego, skazana na 3 lata pozbawienia wolności, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 15. Barbara Hejcz, internowana i więziona w stanie wojennym, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 16. Krzysztof Sosnowski, więzień stanu wojennego, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
 17. Cezary Godziuk, więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 6 lat pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 18. Zawadzki Stefan więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 19. Zygmunt Błażek internowany w stanie wojennym, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
 20. Adam Gajkowski, więzień polityczny stanu wojennego skazany na 3 lata pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, zmuszony do emigracji, Prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Australia.
 21. Andrzej Malinowski, więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 2 i pół roku pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 22. Andrzej Szatkowski, więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 23. Bogusław Gołąb, internowany w stanie wojennym, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 24. Wiesław Cichoń, wielokrotnie aresztowany i więziony, internowany w stanie wojennym. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenie Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 25. Anna Cichoń, internowana w stanie wojennym, odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.
 26. Jan Skiba, więzień polityczny stanu wojennego, skazany1,5 roku pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 27. Paweł Glanert, działacz podziemnej „Solidarności”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 28. Mieczysław Wędrowski, działacz podziemnej „Solidarności”, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 29. Brunon Baranowski, internowany w stanie wojenny, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 30. Marcin Dybowski działacz opozycji demokratycznej w latach osiemdziesiątych.
 31. Henryk Sawicki, więzień reżimu komunistycznego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 32. Ryszard Kłos, więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 33. Jan Zieliński więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
 34. Hubert Blaszczyk, więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 4 lata pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 35. Wojciech Kusy, internowany w stanie wojennym.
 35. Witold Skonieczny, działacz podziemnej Solidarności w latach, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 36. Bolesław Siedlecki, działacz opozycji demokratycznej, więziony w stanie wojenny, Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
 37. Edward Włodarski internowany w stanie wojennym, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
 38. Tadeusz Wołyniec, działacz opozycji, wielokrotnie skazywany przez kolegium ds. wykroczeń, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
 39. Nina Milewska działaczka podziemnej „Solidarności”, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 40. Bogdan Płatek, więziony w stanie wojennym odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
 41. Ryszard Czajkowski internowany w stanie wojennym, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 42. Piotr Radowski, internowany w stanie wojennym, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności
 43. Maria Julita Bodzińska, działaczka podziemnej „Solidarności” odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenie Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 44. Małgorzata Chmielecka więzień polityczny stanu wojennego, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 45. Julian Filipowicz, działacz opozycji demokratycznej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ora Krzyżem Wolności i Solidarności.
 46. Janusz Walentynowicz, internowany w stanie wojennym, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
 47. Aleksander Oczak, działacz podziemnej „Solidarności”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 48. Marek Krówka, internowany w stanie wojennym, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 49. Tadeusz Zarembski, działacz podziemnej „Solidarności”, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

radiomaryja.pl

drukuj