Polacy wybierają TV Trwam

Wywiad z Lidią Kochanowicz, dyrektor finansową Fundacji Lux Veritatis, po upublicznieniu raportu z badania oglądalności TV Trwam przeprowadzonego przez Europejski Instytut Studiów i Analiz we wrześniu 2014 roku.

***

Na stronie internetowej TV TRWAM został opublikowany raport z badania oglądalności TV TRWAM, które we wrześniu 2014 roku przeprowadził Europejski Instytut Studiów i Analiz. Z jego treści wynika, że TV TRWAM po wejściu na multipleks znacząco zwiększyła oglądalność.

Tak. Zleciliśmy tej niezależnej instytucji przeprowadzenie badania ankietowego na reprezentatywnie dobranej próbie mieszkańców Polski liczącej 2015 osób, w której wiek respondenta wynosił co najmniej 15 lat. Celem badania było oszacowanie oglądalności TV TRWAM, określenie popularności poszczególnych audycji naszej stacji oraz określenie społeczno-demograficznego profilu widza. Na pytanie: czy oglądasz TV TRWAM? – twierdząco odpowiedziało aż 33,2 % respondentów, z tych, którzy w ogóle zadeklarowali oglądanie telewizji. Wśród nich 0,2 % badanych ogląda nas za pomocą Internetu. Oznacza to, że w Polsce naszą stację ogląda – oczywiście z różną częstotliwością – ponad 10 840 000 widzów. W tym miejscu należy dodać, że z reguły oglądalność audycji telewizyjnych jest mierzona za pomocą badań telemetrycznych. Dlatego też uzyskane w przeprowadzonym badaniu szczegółowe wyniki oglądalności TV TRWAM nie powinny być porównywane z telemetrycznym wskaźnikiem poziomu oglądalności innych stacji telewizyjnych. Zostały one bowiem uzyskane na podstawie odmiennej metodologii, różnych danych i zupełnie różnych miar.

A co z Polonią?

Polacy mieszkający poza Ojczyzną nie byli objęci badaniem. Tak jak powiedziałam, w badaniu uczestniczyły wyłącznie osoby zamieszkałe w Polsce i podane wyniki oglądalności odnoszą się tylko do populacji zamieszkującej w jej granicach. Ale wszyscy wiemy, że TV TRWAM oglądana jest przez naszych rodaków w Europie i na całym świecie – wszędzie tam, gdzie docieramy z naszym sygnałem. Nasz nocny program adresujemy do Polonii w Ameryce Północnej. Słyszymy ją codziennie w bezpośrednich rozmowach na wizji.

Jak wynika z treści raportu, istotnym efektem przeprowadzonego badania jest oszacowanie wielkości tzw. „świadomej widowni” TV TRWAM.

W tym celu dokonano kilku restrykcyjnych założeń. Między innymi założono, że „świadomą widownię” mogą tworzyć tylko te osoby, które nie tylko deklarują oglądanie naszej stacji codziennie lub kilka razy w tygodniu, ale potrafią również w sposób w pełni samodzielny poprawnie wymienić tytuł przynajmniej jednej audycji z ramówki programu TV TRWAM. W wyniku przeprowadzonego badania okazało się, że takich odbiorców nasza stacja ma już ponad trzy miliony, co – jak łatwo zauważyć – jest wielkością porównywalną z ilością podpisów w obronie TV TRWAM, zebranych w czasie obywatelskiej akcji wspierania umieszczenia naszej stacji na multipleksie pierwszym. Jeśli chodzi o oglądalność poszczególnych audycji – rekordy popularności biją „Informacje dnia”. Ich „świadoma widownia” liczy już ponad dwa miliony widzów. Drugie miejsce zajmują „Rozmowy niedokończone” – 1 380 000 widzów, a trzecie „Polski Punkt Widzenia”, który gromadzi przed odbiornikami ponad milion „świadomych widzów”.

Czy przeprowadzone badanie wyłoniło najpopularniejsze audycje?

Tak. Powstała lista audycji, które nasi telewidzowie najbardziej lubią oglądać. W tym celu przeprowadzający badanie ankieterzy zwrócili się do respondentów, aby podali
z pamięci tytuły ulubionych audycji TV Trwam. Uwzględnione zostały tylko te odpowiedzi, które zawierały względnie dokładny tytuł audycji. Odrzucano zaś odpowiedzi ogólnikowe, typu: wiadomości, filmy, modlitwy. Pierwsze miejsce zajęły „Rozmowy niedokończone”, drugie – transmisje „Apelu Jasnogórskiego”, a trzecie – „Informacje dnia”. Wyniki badania wskazują, że nasi widzowie bardzo często oglądają również „Polski Punkt Widzenia” oraz niedzielny „Koncert życzeń”. Podkreślenia wymaga, że znacząca grupa telewidzów bardzo sobie ceni transmisje Mszy świętych i codzienną modlitwę różańcową.

Jaki obraz widza ujawniły przeprowadzone badania?

Wśród naszych widzów przeważają osoby w wieku dojrzałym oraz kobiety. Dzięki nadawaniu za pośrednictwem multipleksu pierwszego skupiamy ogromną widownię zamieszkującą wieś i małe miasta. Jesteśmy także oglądani przez osoby z niskimi dochodami. Te wyniki cieszą nas szczególnie, gdyż świadczą o tym, że nasza wspólna walka o możliwość nieodpłatnego odbioru TV TRWAM w całej Polsce była w pełni uzasadniona.

Czy Fundacja zamierza powtórzyć te badania?

Tak. Zamierzamy zlecić przeprowadzenie kolejnych badań mających na celu określenie wielkości widowni naszej stacji oraz poznanie szczegółowych preferencji i oczekiwań naszych telewidzów. Oczywiście będziemy publikować wyniki tych badań. Czas już chyba najwyższy, aby ostatecznie odkłamać wielokrotnie powtarzany przez media i tzw. „medioznawców” przekaz o niszowości TV TRWAM, którą – jak podała swego czasu do publicznej wiadomości Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji – miałoby oglądać zaledwie 6 000 osób. Nie przypominam sobie, aby ta informacja została kiedykolwiek publicznie sprostowana.

Czy możemy zatem zachęcić naszych Czytelników do zapoznania się z raportem z wrześniowego badania na stronach internetowych www.tv-trwam.pl lub www.radiomaryja.pl?

Oczywiście. Serdecznie zapraszam do lektury. Wyniki, które omówiłam, to tylko wąski wycinek tego raportu. Mam także nadzieję, że z wynikami badań zapoznają się również potencjalni reklamodawcy i stwierdzą, że warto zlecić emisję reklamy w TV TRWAM. Może jest to właśnie ten czas, kiedy warto się na to odważyć.

RIRM

RAPORT Z BADANIA OGLĄDALNOŚCI TV TRWAM [Zobacz]

drukuj

Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl