Pogotowie strajkowe w spółce Przewozy Regionalne

Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce podjęła w poniedziałek uchwałę o rozpoczęciu pogotowia strajkowego we wszystkich zakładach spółki Przewozy Regionalne.

Decyzja ma związek z brakiem terminowych wypłat wynagrodzeń pracownikom śląskiego zakładu. Ponadto Rada Krajowa podjęła decyzję o powiadomieniu prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dyskryminacji pracowników zakładu przez zarząd spółki.

Zarząd spółki nie wypłacił wypłat tylko pracownikom śląskiego zakładu.  Argumentował to brakiem płatności od marszałka województwa, chociaż nie jest to jedyne źródło dochodu tej spółki. To są również pieniądze ze sprzedawanych biletów. (…) Jest to ewidentna gra pracownikami, wynikająca z konfliktu personalnego między marszałkiem województwa a zarządem spółki regionalnej – zaznaczył Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.

Przewodniczący dodał również, że nie wyklucza się strajku kolejarzy na tle płacowym.

 – Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę upoważniającą organizację zakładową w śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych w Katowicach do rozpoczęcia sporu zbiorowego na tle płacowym. W wyniku tego zbioru płacowego, nie wykluczamy również podjęcia strajku – powiedział Leszek Miętek.

Tymczasem w najbliższy czwartek przed zarządem PKP SA. odbędzie się pikieta  kolejarzy, pracowników ich rodzin oraz  emerytów w sprawie świadczeń przejazdowych.

 

Słuchaj wypowiedź Leszka Miętka

Dźwięk: 15.10.12 Y STRONA Miętek

 

RIRM/PAP

drukuj