fot. PAP/Marcin Obara

Podsumowanie szczytu Unii Europejskiej

Migracja to jeden z tematów podjętych na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Reprezentujący Polskę premier RP Mateusz Morawiecki przedstawił informację na temat sytuacji na wschodniej granicy.

Po zakończonym unijnym szczycie w Brukseli premier RP Mateusz Morawiecki poinformował, że polskie stanowisko ws. sytuacji na granicy z Białorusią spotkało się z pełnym poparciem.

– Polska zawsze stała na stanowisku, że granice zewnętrzne Unii Europejskiej muszą być należycie chronione. Takie stanowisko zostało przyjęte przez ogromną większość państw – powiedział Mateusz Morawiecki.

https://twitter.com/PremierRP/status/1451586544012337175

Nie ma dziś przymusowej relokacji migrantów – wskazywał polski premier.

https://twitter.com/PremierRP/status/1451586338273337349

Szef rządu podkreślił, że spójność krajów członkowskich w zakresie obrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej jest ogromna.

– Zgodnie z polskimi oczekiwaniami Rada Europejska nie zaakceptuje podejmowania przez państwa trzecie żadnych prób instrumentalnego wykorzystywania ruchów migracyjnych do wywierania presji na granicę Unii Europejskiej – dodał szef rządu.

https://twitter.com/PremierRP/status/1451586779891609602

Polski premier poinformował, że podczas Rady Europejskiej dyskutowano na temat możliwości finansowania przez Komisję Europejską działań, które pomogłyby w ochronie granic Unii Europejskiej.

– Jest wysoce prawdopodobne, że Rada Europejska będzie rekomendować Komisji Europejskiej dopuszczalność finansowania kolejnych elementów związanych z ochroną granic – podkreślił Mateusz Morawiecki.

https://twitter.com/PremierRP/status/1451586779891609602

Szef rządu dopytywany czy jest szansa na finansowanie zapory ochronnej na granicy, odpowiedział, że nie prosił na Radzie Europejskiej o dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej na budowę zapory. Premier RP dodał, że w budżecie mamy zabezpieczone środki na realizację tej inwestycji.

TV Trwam News

drukuj