Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych podjął czynności wyjaśniające ws. sędziów z Krakowa

Rzecznik dyscyplinarny sędziów podjął czynności wyjaśniające ws. sędziów z Krakowa. Chodzi m.in. o publiczne kwestionowanie skuteczności powołania Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz umocowania Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego.

We wrześniu 11 krakowskich sędziów odmówiło orzekania w składach, w których zasiadają sędziowie wybrani przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Sprawa trafiła do zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

„W oparciu o treść zawiadomień prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych podjął i prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach dotyczących uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez ustalonych sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie przewinień dyscyplinarnych (…) polegających podjęciu we wrześniu i w pierwszej połowie października br. bezprawnych działań w postaci publicznego kwestionowania skuteczności powołania Małgorzaty Manowskiej na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego oraz podważania legalności jej wyboru na stanowisko I prezes SN, a w dalszej kolejności na podejmowaniu działań kwestionujących umocowanie konstytucyjnych organów państwa – Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego” – podkreślił Piotr Schab, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych.

Sprawa sędziów z Krakowa dotyczy również podżegania do łamania przepisów prawa m.in. w drodze odmowy orzekania z innymi sędziami.

TV Trwam News

drukuj