79 małych sądów do likwidacji

Rozporządzenie w sprawie przekształcenia 79 sądów w wydziały zamiejscowe sądów rejonowych podpisał szef resortu sprawiedliwości Jarosław Gowin.

Decyzję ministra krytykują środowiska prawnicze, sędziowie i samorządowcy.

Nowy system będzie droższy, bo sędziom trzeba będzie płacić za dojazdy do siedziby głównej. Spowoduje to też chaos i obniży sprawność sądzenia, bo sędziowie będą orzekać jednocześnie w dwóch sądach jak również podróżować między nimi na rozprawy i po to, by zapoznawać się z aktami. Dodatkowo, sędziowie  nie będą mieli należytej obsługi sekretarskiej i asystenckiej.

Stanisław Piotrowicz poseł i prokurator z wieloletnim stażem, mówi, że decyzja o przekształceniu małych sądów będzie miała negatywne skutki: wydłuży czas postępowania i powiększy koszty utrzymania sądów.

– Jeżeli utrzymuje się kadrę sędziowską w ośrodku zamiejscowym, wiadomym jest, że ktoś tym ośrodkiem musi kierować. W miejsce prezesa powołany zostanie kierownik ośrodka zamiejscowego, który też uzyska jakiś dodatek funkcyjny, może nieco mniejszy od prezesa ale jednak. Wzrosną koszty korespondencji między ośrodkiem macierzystym a ośrodkiem zamiejscowym to pociągnie za sobą wzrost kosztów w tym zakresie a jednocześnie przyczyni się do wydłużenia biegu postępowań zaznaczył poseł Stanisław Piotrowicz.

W dalszej konsekwencji niewykluczona jest likwidacja sądów rejonowych a później prokuratur, komisariatów policji a nawet likwidacja powiatów.

 

Wypowiedź pos. Stanisława Piotrowicza

Dźwięk 08.10.12 Y STRONA STANISŁAW PIOTROWICZ

 

RIRM

drukuj