Podsumowanie 2016 roku w resorcie oświaty

Koniec roku to czas podsumowań. Dotyczy to również pracy rządu i poszczególnych resortów. Na temat ostatnich 12 miesięcy w polskiej oświacie z przedstawicielem ministerstwa edukacji rozmawiała nasza reporterka Zuzanna Dąbrowska.

To był w ministerstwie czas wzmożonego wysiłku, pełen pracy i pozytywnych zmian – oceniła rok 2016 Anna Ostrowska.

Jakie najistotniejsze programy oraz postulaty udało się wprowadzić w życie?

Tutaj rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej wymienia przede wszystkim reformę systemu szkolnego, która zakłada m.in. likwidację gimnazjów. Zadaniem reformy jest wyrównanie szans uczniów oraz powrót do dobrze rozumianego kształcenia ogólnego.

Jednocześnie pracujemy nad odbudową szkolnictwa zawodowego – wskazała rzecznik resortu.

Mówimy też o tym, że w bardzo kiepskiej kondycji jest szkolnictwo zawodowe, które to reforma edukacji chce niejako wypromować. Chcemy spowodować, aby uczniowie chętniej wybierali kształcenie zawodowe. W tej chwili mówimy już o kształceniu branżowym, ponieważ chcemy, aby łącznie ze zmianą pewnych rozwiązań związanych ze szkolnictwem zawodowym także nazwa szkolnictwa branżowego była niejako prestiżem i czymś, co uczniowie będą chętniej wybierać. Chcemy też, aby rynek pracy był połączony ze szkolnictwem zawodowym – powiedziała Anna Ostrowska.

Według MEN-u, dużym sukcesem było także zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

 

drukuj