fot. flickr.com

Podpisano umowę na modernizację linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola

105 km linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola zostanie zmodernizowanych i zelektryfikowanych kosztem 368 mln zł. Spółka PKP PLK podpisała w Lublinie umowę z wykonawcą prac.

Po modernizacji, która ma zakończyć się w 2019 r., maksymalna prędkość pociągów na tej trasie zwiększy się do 120 km na godzinę, czas jazdy z Lublina do Rzeszowa będzie krótszy o 20 minut.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel, obecny przy podpisaniu umowy, podkreślił, że ta inwestycja wpisuje się w cele rządu związane ze zwiększaniem mobilności i komfortu poruszania się Polaków, zapewni wygodne połączenie kolejowe między Lubelszczyzną i Podkarpaciem.

„Chcemy, abyśmy wszyscy poruszali się sprawniej, szybciej, wygodniej. Jest to niezwykle istotne w czasach, kiedy każda chwila jest droga. Chcemy wyrównywać szanse rozwojowe, zwiększać dostępność komunikacyjną regionalną i międzyregionalną. Transport kolejowy podnosi atrakcyjność regionów” – powiedział Bittel.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powiedział, że modernizacja linii Lublin-Stalowa Wola jest największym i najbardziej zaawansowanym w realizacji z ośmiu projektów kolejowych finansowanych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

„Ten program jest skierowany na pięć województw wschodnich, gdzie są największe zaniedbania w modernizacji linii kolejowych. Projekty pozwolą na podwyższenie parametrów linii, aby pociągi rozwijały prędkość do 120 km na godzinę. Mamy na to zarezerwowane około 2 mld zł w programie” – powiedział Merchel.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch podkreślali znaczenie modernizowanej linii kolejowej dla obu regionów.

„Współpraca między Rzeszowem i Lublinem gwarantuje rozwój całego regionu wschodniego” – powiedział Czarnek.

„Lublin jest największym ośrodkiem miejskim, naukowym w tej części kraju, wielu studentów z Podkarpacia tu się uczy, będą mieli łatwiejszy dojazd” – dodał Pilch.

Wykonawcą prac będzie konsorcjum, którego liderem jest spółka Track Tec Construction, a partnerami spółki: Infrakol, Leonhard Weiss oraz Intop. Zajmie się ono też wykonaniem projektu. Od lipca tego roku mają rozpocząć się prace na odcinku między Lublinem a Zemborzycami. Od marca przyszłego roku zakres robót będzie większy, linia zostanie zamknięta, a kolej zapewni zastępczą komunikację autobusową.

Trasa zostanie zelektryfikowana. 20 stacji i przystanków na niej będzie przebudowanych i wyposażonych w nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne. Powstaną dwa nowe przystanki, w Zaklikowie i Charzewicach na Podkarpaciu. Przebudowanych bądź wyremontowanych zostanie 75 przejazdów drogowych i 70 obiektów inżynieryjnych. Koszt inwestycji to 368 mln zł brutto.

Linia Lublin-Stalowa Wola jest częścią kolejowej Magistrali Wschodniej, czyli koncepcji modernizacji linii łączących: Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce. Ma też ona łączyć kluczowe szlaki kolejowe o charakterze międzynarodowym, poprawiając dostępność komunikacyjną wschodniej części kraju.

PAP/RIRM

drukuj