fot. PAP

Kolejarze rozmawiali z minister Bieńkowską

Minister Elżbieta Bieńkowska spotkała się z przedstawicielami kolejowych związków zawodowych. Na styczeń zapowiedziano kolejne rozmowy kolejowych związków zawodowych z wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju regionalnego.

Kolejarze rozmawiali z minister Bieńkowską, m.in. o problemach polskiej kolei, bezpieczeństwie ruchu i sytuacji w Przewozach Regionalnych. Omówiono także sytuację spółek Grupy PKP. Wicepremier zaproponowała, aby strona rządowa wraz ze związkami zawodowymi wypracowali analizy służące rozwiązaniu poruszanych problemów.

Spotkanie związkowców z wicepremier trwało około półtorej godziny
i było dość konstruktywne, a wicepremier wykazała wolę zaangażowania w poprawę sytuacji na kolei – mówi Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.

Spotkanie było dość konstruktywne. Wskazaliśmy na dwa bardzo poważne ogniska zapalne na kolei. Po pierwsze, to kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zagrożenia, które w tym obszarze występują.(…) Pani premier była zainteresowana zaangażowaniem rządu w rozwiązanie tych problemów. Bardzo przejęła się i zadeklarowała szybką reakcję w obszarze przyspieszenia legislacyjnych rozwiązań, rzutujących na kwestie bezpieczeństwa, ale również swój udział w rozwiązaniu problemu Przewozów Regionalnych. Zapowiedziała nawet w dniach 5-6 grudnia spotkanie z marszałkami – powiedział Leszek Miętek.

Powołano także zespół roboczy ds. Przewozów Regionalnych z udziałem przedstawicieli ministerstwa, marszałków województw oraz związków zawodowych. Ma on wypracować rozwiązania dotyczące Przewozów do końca grudnia, gdyż w styczniu ma dojść do kolejnego spotkania z minister Bieńkowską.

Pod uwagę będą brane wszelkie scenariusze. Przez pięć lat funkcjonowania Przewozów Regionalnych w strukturze właścicielskiej, złożonej z marszałków, trzeba wziąć pod uwagę możliwość odejścia od ustawy o usamorządowieniu i znacjonalizowanie Przewozów Regionalnych, stworzenie wspólnej, dużej spółki Przewozów Regionalnych, która będzie mogła dać kompleksową ofertę dla podróżnych. Ten wariant również będzie brany pod uwagę. Jakie będą wyniki prac zespołu, na tę chwilę trudno mi powiedzieć. Pozytywne jest to, że pani minister zadeklarowała dialog społeczny, bo niestety do tej pory go nie było – zwrócił uwagę Leszek Miętek.

RIRM

drukuj