fot. pkp.pl

Brak porozumienia pomiędzy kolejarzami a zarządem PKP Cargo

Brakiem porozumienia zakończyły się wczorajsze rozmowy kolejarskich związków zawodowych z zarządem PKP Cargo ws. prywatyzacji spółki. Kolejarze uzależniają swoją zgodę od przyjęcia paktu prywatyzacyjnego dla pracowników.

– Rozmowy zostały przełożone na 13 sierpnia. Wtedy odbędzie się spotkanie dotyczące paktu gwarancji pracowniczych. Mam nadzieję, że nastąpi tam zbliżenie stanowisk. Podstawową gwarancją paktów gwarancji pracowniczych jest kwestia gwarancji zatrudnienia, jak również zabezpieczenie stabilizacji układu zbiorowego pracy, wydłużenia jego okresu wypowiedzenia, a także kwestia premii prywatyzacyjnej. Są to główne elementy tego paktu – powiedział Leszek Miętek, przewodniczący związku maszynistów.

Zarząd spółki tłumaczy z kolei , że żądania związkowców są zbyt wygórowane.

Związkowcy grożą, że jeśli kolejne negocjacje nie przyniosą porozumienia – ogłoszą w spółce strajk.

PKP Cargo jest drugim co do wielkości przewoźnikiem towarowym w Europie. Do prywatyzacji spółki ma dojść jeszcze w tym roku. Jeżeli państwo pozbędzie się blisko połowy udziałów, będzie to pierwsza spółka grupy PKP, która zostanie sprywatyzowana.

RIRM

drukuj