Podkarpackie: ponad 200 studentów zgłosiło się do „Legii Akademickiej”

Ponad 200 studentów podkarpackich uczelni weźmie udział w ochotniczym szkoleniu wojskowym w ramach „Legii Akademickiej”. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w piątek na Politechnice Rzeszowskiej.

Politechnika Rzeszowska jest jedyną uczelnią w Rzeszowie, która przystąpiła do projektu pilotażowego „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”.

Jest to pilotażowy program uruchomiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowany do studentów polskich uczelni. Jego celem jest odbudowa rezerw osobowych polskiej armii oraz zaangażowanie obronne studentów w kwestiach związanych z bezpieczeństwem państwa.

Szkolenie jest podzielone na cześć teoretyczną, realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego, oraz część praktyczną – realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Studenci biorący udział w szkoleniu teoretycznym prowadzonym na Politechnice Rzeszowskiej zostali podzieleni na 8 grup liczących po 25-30 osób. W czasie ochotniczego szkolenia studentów, które obejmuje m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej przewidziano około 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów.

Rzeczniczka uczelni Anna Worosz podała, że studenci zdobędą wiedzę na temat zasadniczych zadań z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP, otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP, w tym cywilnego nadzoru nad siłami zbrojnymi i zwierzchnictwa, oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, czyli na część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w okresie przerwy wakacyjnej.

Szkolenie to odbędzie się w dwóch turach, trwających po sześć tygodni. Każda tura będzie się składać ze szkolenia podstawowego trwającego 21 dni, zakończonego egzaminem i złożeniem przysięgi, oraz szkolenia podoficerskiego trwającego także 21 dni, zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Anna Worosz dodała, że za dzień szkolenia poligonowego student–ochotnik otrzyma ponad 90 zł.

Program przewiduje także uruchomienie modułu oficerskiego oraz ujęcie tych absolwentów szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas wojskowych ukończą szkolenie podstawowe. Tacy absolwenci będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego.

Szkolenie w ramach modułu oficerskiego będzie realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Obejmuje ono postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie teoretyczne, realizowane w uczelniach, w tym wojskowych, oraz szkolenie praktyczne realizowane w jednostkach szkolnictwa wojskowego lub jednostkach wojskowych.

Studenci którzy ukończą kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu wykształcenia wyższego, zostaną skierowani do wyższej uczelni wojskowej na egzamin oficerski.

Do „Legii Akademickiej”, realizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przystąpiło 59 uczelni, w tym pięć wojskowych. Do programu zgłosiło się już w całym kraju ponad 5 tys. studentów.

PAP/RIRM

drukuj