Podjąć przykazania z miłością

Ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej:

Kiedy byłem wczoraj na placu Piłsudskiego, jeszcze przed Mszą św. odczuwało
się duże oczekiwanie na wielkie wydarzenie wiary. Towarzyszyła temu modlitewna
atmosfera. W czasie homilii najważniejsze dla mnie słowa to te, byśmy niczego
w przykazaniach nie zmieniali, tylko patrzyli na nie przez pryzmat miłości.
Pan Jezus dał siłę, byśmy mogli te przykazania wypełniać. A miłość wszystkiemu
podoła i pokona wszelkie trudności. Wyzwania współczesnego czasu i ta pokusa,
żeby poluzować sobie przykazania – Ojciec Święty mówił o zagrożeniu liberalizmem
– to nie jest właściwy kierunek. Trzeba podjąć przykazania w miłości, z miłością
je wypełniać, a miłość da siłę do uratowania i pogłębienia wiary. Słowa z homilii
wiązały się także z czwartkowym przemówieniem do kapłanów. Tam Benedykt XVI
bardzo subtelnie postawił na miłość, kiedy mówił o tym, byśmy byli ludźmi modlitwy
i ducha. Wiarę uratuje życie modlitwy, życie, w którym będziemy się zbliżać
do źródła miłości, jaką jest Bóg ukryty wśród nas w tajemnicy Zmartwychwstałego
Chrystusa.

not. CK

drukuj