Pielęgniarki i ratownicy medyczni będą mogli asystować przy operacjach?

Pielęgniarki i ratownicy medyczni będą mogli asystować lekarzom przy operacjach. Przewiduje to projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które trafiło do konsultacji publicznych.

Nowela dotycząca specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zakłada wprowadzenie chirurgicznej asysty lekarza. Taka osoba byłaby przygotowana merytorycznie i technicznie do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych, którymi nie musiałby zajmować się już lekarz. Pielęgniarka i ratownik medyczny, którzy uzyskaliby dodatkowe kwalifikacje po szkoleniu specjalizacyjnym, mogliby odciążyć chirurga.

Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, wskazała, że może być to odpowiedź na braki kadrowe, które pojawiły się na przestrzeni lat.

– Rzeczywiście personelu medycznego w Polsce dramatycznie brakuje. Tego typu działania, które podejmuje Ministerstwo Zdrowia, są próbą poszukiwania nie tylko nowych chętnych osób do pracy, ale przede wszystkim „łataniem dziur” w kadrach medycznych, które powstały na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. To jest błąd przede wszystkim w odejściu od szkoleń zarówno pielęgniarek, jak i lekarzy. Również przez długi czas królowała polityka utrzymywania pewnych niedoborów kadrowych – oceniła Maria Ochman.  

Adam Niedzielski, minister zdrowia, oznajmił, że obecnie odczuwalny jest znaczny deficyt chirurgów ogólnych, a średnia wieku aktywnych zawodowo lekarzy wynosi 60 lat.

RIRM

drukuj