fot. Marek Borawski

PFROŻ chce uszczegółowienia Konstytucji w kwestii ochrony życia

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia chce doprecyzowania gwarancji prawnej ochrony życia w Konstytucji. Chodzi o art. 38. Obrońcy życia postulują, by brzmiał on: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci”. List w tej sprawie Federacja skierowała do prezydenta Andrzeja Dudy. Ma to związek z debatą społeczną na temat kształtu nowej ustawy zasadniczej.

Życie człowieka wymaga bezwzględnej ochrony – podkreśla dr inż. Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Chodzi o cztery słowa wielkiej wagi – „Od poczęcia po naturalny kres”. Trzeba, abyśmy my, ludzie dobrej woli, szanujący życie i budujący cywilizacje życia w naszej ojczyźnie, poparli propozycję zmian i opracowania nowej Konstytucji RP. W tej Konstytucji musi być koniecznie dopracowana prawna ochrona życia. Należy wyeliminować jakiekolwiek wątpliwości w interpretacji przepisów. Każdy człowiek powinien mieć prawo do życia od poczęcia po naturalny kres – wskazuje dr inż. Zięba.

Działacze pro-life podkreślili, że „tylko Konstytucja bazująca na poszanowaniu fundamentalnego prawa do życia wszystkich obywateli, bez żadnych wyjątków, jest godna Narodu aspirującego do ustroju społecznego realizującego zasady cywilizacji życia i miłości”.

Każdy już dziś może włączyć się do narodowej debaty konstytucyjnej. Po listem do Prezydenta RP, można złożyć swój podpis na stronie http://petycjakonstytucja.pl/

RIRM

drukuj