fot. Monika Bilska

PE i kraje członkowskie porozumiały się wstępnie ws. przyszłorocznego unijnego budżetu

Parlament Europejski i kraje członkowskie porozumiały się wstępnie ws. unijnego budżetu na 2020 rok. Zwiększono środki na działania na rzecz klimatu, badania naukowe, na małe i średnie firmy oraz na młodzież.

Porozumienie zakłada, że przyszłoroczny budżet będzie miał blisko 169 mld euro w zobowiązaniach i prawie 154 mld euro w płatnościach.

Europoseł dr Zbigniew Kuźmiuk podkreślił, że jest to ważny budżet z dwóch powodów. Po pierwsze, kończą się inwestycje w obszarze funduszu spójności. Tu ważne jest, by Unia nie miała zaległości w stosunku do beneficjentów. Po drugie, budżet ten stanowi pozycję wyjściową dla kolejnych wieloletnich ram finansowych.

– Ten poziom ostatniego budżetu sugeruje, że poniżej tej granicy, w następnej perspektywie rocznie, zejść nie możemy, więc waga tego budżetu jest ważna. Stanowisko Parlamentu od dawna było znane, chcieliśmy więcej pieniędzy na zobowiązania i płatności, więc dobrze, że Radę udało się do tych większych wydatków przekonać – mówił dr Zbigniew Kuźmiuk.  

Po formalnym przyjęciu kompromisu przez Radę Unii Europejskiej zostanie on przedłożony do zatwierdzenia komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego, a następnie poddany pod głosowanie przez europarlament. Procedurę zakończy podpisanie budżetu przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

RIRM

drukuj