fot. Monika Bilska

Parlament Europejski głosuje ws. WRF

W Brukseli trwa posiedzenie plenarne. Europosłowie głosują m.in. w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, zasobów własnych oraz planu naprawy gospodarczej. Pięć grup politycznych (EPP, S&D, Renew, Verts/ALE oraz ECR) przygotowało wspólny projekt rezolucji który ma być odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19, przez którą wystąpiło poważne obciążenie systemów opieki społecznej i zdrowotnej w państwach członkowskich UE.

Sygnatariusze wspólnego projektu rezolucji chcą zreformować Wieloletnie Ramy Finansowe i europejską strategię naprawczą w taki sposób aby opierały się one m.in. na zasadach spójności gospodarczej i terytorialnej. W dokumencie nie ma zgody na to, aby plan naprawczy był finansowany ze szkodą dla istniejących i przyszłych programów. Padło tutaj ostrzeżenie o charakterze profilaktycznym w kierunku Komisji Europejskiej. W przedłożonym projekcie nie ma jednak bezpośredniego sformułowania Wspólna Polityka Rolna. Są z kolei zapewnienia o tym, że Parlament Europejski nie wyrazi zgody na Wieloletnie Ramy Finansowe bez porozumienia w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej.

„Fundusz Odbudowy i Transformacji musi być finansowany niezależnie od istniejących i przyszłych strategii politycznych UE i nie może mieć wpływu na długoterminowe priorytety i cele strategiczne ani prowadzić do zmniejszenia WRF” – czytamy w przedłożonym dokumencie. Warto poinformować, że europosłowie Nordyckiej Zielonej Lewicy złożyli do wspólnego projektu rezolucji swoje poprawki, nad którymi również głosuje w tym tygodniu PE. Posłowie tej frakcji chcą np. „aby w planie naprawy i w zmienionym wniosku w sprawie WRF zapewniono większe środki przeznaczone na równouprawnienie płci, prawa kobiet, w tym prawa w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego”.

O wynikach głosowania przekonamy się niebawem. W dyskusji na temat wieloletnich ram finansowych na sali obrad udział wzięli m.in. polscy europosłowie z grupy EKR

Mamy możliwość, by poprzez odpowiednie działania dostarczyć granty i pożyczki UE. Ale musimy pamiętać, że spójność UE, Wspólna Polityka Rolna, pomoc transportowcom, pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom – to będzie baza do sukcesu i odnowy gospodarczej Unii Europejskiej – mówił europoseł Bogdan Rzońca.

Deputowany Zbigniew Kuźmiuk podkreślił m.in., że konieczne jest kontynuowanie polityki spójności w dotychczasowym wymiarze.

To najbardziej efektywny sposób wyrównywania poziomu rozwoju pomiędzy poszczególnymi krajami i regionami – stwierdził poseł do PE Zbigniew Kuźmiuk.

Przypomnieć należy, że jednym z głównych zadań Parlamentu Europejskiego jest sprawowanie kontroli nad władzą wykonawczą. Ta instytucja musi wyrazić zgodę na WRF.

Dawid Nahajowski, Bruksela

drukuj