fot. twitter.com

Papież Franciszek odprawił Mszę św. Wieczerzy Pańskiej w więzieniu

Papież Franciszek odprawił w Wielki Czwartek Mszę św. Wieczerzy Pańskiej w więzieniu w mieście Velletri niedaleko Rzymu. W jej trakcie w geście pokory obmył i ucałował nogi dwunastu więźniom. Ten gest – powiedział – uczy służby i braterstwa.

W improwizowanej homilii Papież tłumaczył znaczenie gestu umycia nóg. Podkreślił, że kiedyś mycie nóg należało do obowiązków niewolników. Jak dodał, na drogach „nie było asfaltu” i do domu wracało się mając nogi pokryte kurzem.

„Jezus wykonał gest umycia nóg; gest niewolników; on, który miał całą władzę, a potem polecił wszystkim: wykonujcie ten gest, to znaczy służcie sobie nawzajem; bądźcie braćmi w służeniu sobie” – tłumaczył Franciszek.

„Braterstwo – zaznaczył – jest zawsze pełne pokory i jest służbą”.

Papież wyjaśnił więźniom, że w Kościele biskup wykonuje ten gest w Wielki Czwartek, by „samemu dać wzór”.

„Bo biskup nie jest ważniejszy, biskup musi być największym sługą i każdy z nas musi być sługą innych” – mówił Franciszek.

Położył nacisk na to, że jest to „reguła Jezusa, reguła Ewangelii, reguła służby”. Ta służba, zaznaczył, to przeciwieństwo „dominowania i wyrządzania krzywdy, upokarzania innych”.

Papież objaśniał przesłanie Jezusa do swych uczniów: „Przywódcy państw dominują, między wami nie może tak być; największy ma służyć najmniejszemu”.

„Ten, kto uważa się za najważniejszego, musi być sługą” – oświadczył Franciszek.

Zauważył, że gest umycia nóg uczy służyć innym i być braćmi dla innych.

Następnie Ojciec Święty umył nogi więźniom z czterech krajów: dziewięciu Włochom, Brazylijczykowi, więźniowi z Wybrzeża Kości Słoniowej i Maroka.

Od początku swego pontyfikatu w 2013 roku Franciszek zawsze odprawiał Mszę św. Wieczerzy Pańskiej poza Watykanem; w więzieniach, zakładzie karnym dla nieletnich, w klinice dla osób ciężko chorych i sparaliżowanych oraz w ośrodku dla uchodźców.

Także w Wielki Czwartek, który jest świętem kapłanów, Papież zjadł obiad z dziesięcioma księżmi z diecezji rzymskiej.

PAP/RIRM

drukuj