Papież Franciszek: 2015 – Rokiem Życia Konsekrowanego

Rok 2015 będzie Rokiem Życia Konsekrowanego, a więc dedykowanym zakonnicom i zakonnikom – ogłosił Ojciec św. Franciszek podczas spotkania z reprezentantami Unii Przełożonych Generalnych w Watykanie.

Spotkanie trwało trzy godziny i miało charakter dialogu. Wzięło w nim udział 120 obradujących w Rzymie przełożonych generalnych zakonów męskich.

Pierwsza seria pytań dotyczyła tożsamości i misji życia konsekrowanego. Papież Franciszek zauważył, że wszyscy chrześcijanie mają się odznaczać radykalizmem, ale zakonnicy winni naśladować Chrystusa w sposób szczególny. Powinni oni obudzić świat.
Zapytany o sytuację powołaniową, Papież podkreślił, że młode Kościoły wydają dziś nowe owoce. Zdaniem Ojca Świętego do zarządu instytutów religijnych powinni być wprowadzani zakonnicy różnych kultur, którzy reprezentują różne sposoby realizacji charyzmatu.

Szczególną uwagę Ojciec św. zwrócił na formację, która opiera się na czterech filarach: duchowym, intelektualnym, wspólnotowym i apostolskim. Należy unikać wszelkiej hipokryzji i klerykalizmu, dzięki szczeremu i otwartemu dialogowi o wszystkich aspektach życia – powiedział Papież. W jego przekonaniu formator powinien być niczym rzemieślnik, a nie policjant. Celem jest tu formowanie zakonników o czułym, a nie zgorzkniałym sercu. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale nie ludźmi zepsutymi. Należy akceptować grzeszników, ale nie ludzi zepsutych – zaznaczył papież Franciszek.

Zapytany o braterstwo, Papież powiedział, że ma ono silną moc przyciągania. Zakłada zgodę na różnice i konflikty. Niekiedy jest to trudna, ale kiedy go brakuje, nie ma owoców. W każdym razie, kiedy dochodzi do konfliktu z bratem, nigdy nie powinniśmy zachowywać się jak zarządcy, ale raczej starać się załagodzić ów konflikt – powiedział Papież.
Ostatnie pytania dotyczyły misji osób konsekrowanych. Papież zauważył, że priorytetem powinny być sytuacje wykluczenia. Oprócz tego Franciszek wskazał na edukację w szkołach i na uniwersytetach. Powinna się ona opierać na przekazie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz wartości. A poprzez to przekazuje się wiarę – mówił Papież.

Ojciec św. podkreślił prorocki charakter życia konsekrowanego. Zachęcił do wychodzenia ku światu, na jego krańce. Zwrócił również uwagę na znaczenie formacji duchowej, intelektualnej, apostolskiej i wspólnotowej.

Papież Franciszek nakreślił zadanie jakie mają spełniać osoby konsekrowane. Mają przede wszystkim ubogacać charyzmat diecezji.

Słowami: – Dziękuję za wasze świadectwo a także za upokorzenia, które musicie znosić – Papież zakończył swoje wystąpienie.

radiovaticana.pl/RIRM

 

 

drukuj