Państwa UE za wydłużeniem terminu składania wniosków o dopłaty dla rolników

Przedstawiciele państw członkowskich UE poparli jednomyślnie propozycję przedłużenia o miesiąc terminu na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników. Zamiast do 15 maja ma być na to czas do 15 czerwca.

W związku z trudnościami niektórych państw UE z terminowym wdrożeniem nowego systemu płatności bezpośrednich Komisja Europejska zaproponowała w marcu wydłużenie w roku 2015 okresu na składanie wniosków o płatności bezpośrednie.

W czwartek komitet ds. płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich, w którego skład wchodzą eksperci z państw członkowskich, poparł ten wniosek. Służby prasowe KE poinformowały, że w ostatnich tygodniach zainteresowanie taką możliwością zgłosiło 15 państw członkowskich, wśród nich Polska.

W Sejmie trwają już prace nad poselskim projektem ustawy o płatnościach bezpośrednich, który wydłuża o miesiąc okres składania wniosków o przyznanie płatności. W prawie krajowym w ustawie został wpisany termin 15 maja, dlatego nowelizacja przepisów jest konieczna.

PAP

drukuj