fot.twitter.com

ARiMR: Od 15 lutego będą przyjmowane oświadczenia w sprawie dopłat bezpośrednich

Od 15 lutego do 14 marca bieżącego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przyjmowała oświadczania w sprawie dopłat bezpośrednich – podała dziś ARiMR. Dodała, że mogą je złożyć rolnicy gospodarujący na obszarze poniżej 10 ha.

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 wyłącznie przez internet – za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Jednak jeszcze w tym roku właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia zamiast wniosku.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, którego gospodarstwo jest mniejsze niż 10 ha i w jego gospodarstwie nie zaszły żadne zmiany w stosunku do wniosku złożonego w 2018 r.

Rolnik może ponadto ubiegać się o płatności: jednolitą płatność obszarową, za zazielenienie, dodatkową, do powierzchni uprawy chmielu, do owiec, do kóz, tzw. płatność niezwiązaną do tytoniu oraz o dopłatę dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) czy premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Oświadczenia od rolników będą przyjmowane biura powiatowe ARiMR do 14 marca bieżącego roku. Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.

W ubiegłym roku z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało ok. 431 tys. rolników. Z kolei blisko 900 tys. rolników przesłało do Agencji wnioski o dopłaty drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus – poinformowała Agencja.

O dopłaty bezpośrednie w 2018 r. wnioskowało ok. 1 mln 330 tys. rolników. Na ten cel przeznaczono ok. 14 mld zł.

PAP/RIRM

drukuj