Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

W odpowiedzi na decyzję senackiej Komisji Zdrowia, która potępiła przyjęty przez Sejm projekt ustawy ,,O leczeniu niepłodności” legalizujący in vitro, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wystosowała oświadczenie.

Senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się wczoraj za odrzuceniem rządowej ustawy legalizującej in vitro. Wniosek w tej sprawie złożyli senatorowie PiS-u na posiedzeniu komisji.

„Polska Federacja Ruchów Obrony Życia z satysfakcją przyjmuje decyzję Komisji Zdrowia Senatu RP, która po merytorycznej dyskusji i wysłuchaniu argumentów prawników, lekarzy i innych ekspertów, zarekomendowała Izbie Senatu RP odrzucenie przyjętego przez Sejm projektu ustawy >> O leczeniu niepłodności << legalizującej in vitro.” – czytamy w oświadczeniu.

Legalizacja in vitro w Polsce pozwoli małżeństwom oraz osobom pozostającym we wspólnym pożyciu na stosowanie procedury sztucznego zapłodnienia. Przyjęcie ustawy otworzy również furtkę do in vitro dla par homoseksualnych, a także umożliwi eugeniczną selekcję ludzkich embrionów i poczęcie w warunkach laboratoryjnych z użyciem komórek rozrodczych ,,dawcy” po jego śmierci.

Za tydzień ma odbyć się głosowanie w tej sprawie na posiedzeniu całej wyższej izby parlamentu.        

***

Poznań, 2 lipca 2015 r.

OŚWIADCZENIE POLSKIEJ FEDERACJI RUCHÓW OBRONY ŻYCIA

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia z satysfakcją przyjmuje decyzję Komisji Zdrowia Senatu RP, która po merytorycznej dyskusji i wysłuchaniu argumentów prawników, lekarzy i innych ekspertów, zarekomendowała Izbie Senatu RP odrzucenie przyjętego przez Sejm projektu ustawy „O leczeniu niepłodności” legalizującej in vitro.

W związku z powszechną krytyką, z jaką spotkał się ten projekt, płynącą z wielu środowisk: Kościoła Katolickiego, ruchów rodzinnych, lekarzy, prawników, nawet Sądu Najwyższego, decyzję uznajemy za w pełni uzasadnioną i odpowiedzialną.

Senatorom za ich postawę dziękujemy!

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że wszyscy Senatorowie zachowają się podobnie odpowiedzialnie, nie ulegną naciskom ideologicznym i odrzucą tą destrukcyjną ustawę.

                                             W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

                                                                                 (-) dr Paweł Wosicki – prezes

 

RIRM

drukuj