Rząd zajmie się projektem ustawy antyaborcyjnej?

Premier Beata Szydło zapowiedziała pracę nad obywatelskim projektem ustawy antyaborcyjnej, jeśli wpłynie on do Sejmu. Dodała, że powinien on zostać przesłany „przynajmniej do komisji”, bo projekty obywatelskie nie powinny trafiać „do kosza”.

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny wraz z tysiącem podpisów i zawiadomieniem o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wpłynął do Sejmu w ubiegłym tygodniu. Marszałek Marek Kuchciński będzie musiał wydać postanowienie o przyjęciu bądź odrzuceniu zawiadomienia najpóźniej dzień po świętach.

Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli przewiduje, że marszałek Sejmu przyjmuje zawiadomienie o utworzeniu komitetu, jeśli spełnia ono wymogi formalne: m.in. podana jest pełna nazwa komitetu, dane pełnomocników, dołączone jest 1000 podpisów oraz projekt ustawy. Jeśli marszałek stwierdzi jakieś braki formalne, wzywa komitet do ich usunięcia w ciągu 14 dni.

Projekt Fundacji Pro – Prawo do Życia, przewiduje m.in. wprowadzenie całkowitego zakazu zabijania nienarodzonych dzieci, co jest obecnie dopuszczalne w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy jest wynikiem przestępstwa i gdy badania wykażą ciężkie i nieodwracalne uszkodzenia płodu.

PAP/RIRM

drukuj