fot. twitter.com/ORLENpoludnie

Orlen Południe wybuduje pierwszą swą biogazownię – biometanownię

Orlen Południe kupił dwie działki w Głąbowie, w gminie Ryn, przejmując rozpoczętą tam budowę biogazowni rolniczej. Spółka z Grupy Orlen będzie kontynuowała tę inwestycję, rozbudowując instalację w kierunku biometanowni wytwarzającej ok. 7 mln metrów sześc. biogazu rocznie – podał PKN Orlen.

Jak podkreślił koncern, realizacja projektu biometanowni przez Orlen Południe „wpisuje się w strategię Grupy Orlen do 2030 r., zakładającą budowę efektywnego ekonomicznie i energetycznie systemu odnawialnych źródeł energii”.

„Orlen Południe, spółka z Grupy Orlen, nabyła dwie działki w Głąbowie, w gminie Ryn, przejmując rozpoczętą na nich budowę biogazowni rolniczej. Spółka będzie kontynuowała inwestycję, rozbudowując instalację w kierunku biometanowni produkującej ok. 7 mln metrów sześc. biogazu rocznie” – ogłosił dziś PKN Orlen.

Dodał, iż w Głąbowie powstanie pierwsza biogazownia wybudowana przez Orlen Południe.

Prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, odnosząc się do planów Orlen Południe, podkreślił, że koncern stawia na nowoczesny biznes, który pozwoli Grupie Orlen i polskiej gospodarce rozwijać się w sposób zrównoważony.

„Zadeklarowaliśmy osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 r. jako pierwszy w Europie Środkowej koncern paliwowy. To ambitny cel, który wiemy jak zrealizować” – oświadczył Daniel Obajtek cytowany w komunikacie.

„W ciągu tej dekady zainwestujemy ponad 25 mld zł w projekty, które pozytywnie wpłyną na środowisko, a nam zapewnią pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej” – dodał.

Według szefa PKN Orlen, inwestycje biogazowe prowadzone przez Orlen Południe są właśnie jednym z elementów strategii Orlen2030. Daniel Obajtek ocenił, że „realizacja tych projektów wzmocni kompetencje i pozycję rynkową spółki Orlen Południe, a to oznacza wzmocnienie całej Grupy Orlen”.

Koncern przypomniał, że spółka Orlen Południe, która rozwija nową linię biznesową w obszarze produkcji biogazu, wcześniej przejęła nowoczesną biogazownię rolniczą w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka.

„Natomiast w Głąbowie Orlen Południe nabył dwie działki o powierzchni 1,36 ha i 0,23 ha wraz z rozpoczętą budową biogazowni o mocy nie przekraczającej 1 MWe. Spółka zamierza zrealizować tę inwestycję z założeniem jej rozbudowy do ok. 3 MWe” – wyjaśniono w komunikacie PKN Orlen.

Jak podał koncern, rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano już na pierwszy kwartał tego roku, a ich wykonawcą będzie rodzimy podmiot – PROEKO z Witaszyc. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2022 r.

„Realizacja naszego programu biogazowego, opierającego się na produkcji biogazu oczyszczonego do parametrów biometanu i wtłaczanego do sieci dystrybucyjnej, będzie miała duże znaczenie dla spełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego. Wytwarzany biometan będziemy również wykorzystywać do produkcji biowodoru. ORLEN Południe w obu tych obszarach zamierza być pionierem na krajowym rynku” – powiedział Marcin Rej, prezes Orlen Południe.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że nieruchomości w Głąbowie są dobrze zlokalizowane z punktu widzenia dostępności substratów niezbędnych do produkcji biogazu. Zaznaczył, że zakup gruntów pod budowę własnej biogazowni „stanowi kolejny krok w procesie tworzenia linii biznesowej Orlen Południe w obszarze produkcji biogazu”.

„Zakłada on zarówno budowę nowych instalacji, jak też przejmowanie oraz modernizację istniejących obiektów” – wspomniano w informacji.

W grudniu 2020 r. spółka Orlen Południe nabyła już istniejącą, nowoczesną biogazownię rolniczą o mocy 1,99 MWe w Konopnicy w gminie Rawa Mazowiecka – w planach jest przekształcenie jej w wytwórnię biometanu.

PAP

drukuj