fot. twitter.com/PKN_ORLEN

Orlen: Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt programu emisji euroobligacji PKN Orlen

Prospekt emisyjny dla programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Program EMTN) ustanowiony przez PKN Orlen został zatwierdzony przez Centralny Bank Irlandii – poinformował w komunikacie w czwartek płocki koncern.

„Na jego podstawie Koncern będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji euroobligacji, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i terminach zapadalności. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych euroobligacji jednocześnie nie przekroczy 5 mld euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach” – dodano w komunikacie.

Jak informuje PKN Orlen, program otrzymał oceny ratingowe na poziomie Baa2 od agencji Moody’s Investors Service oraz BBB- od agencji Fitch Ratings.

„Nie stoimy w miejscu. PKN Orlen dynamicznie się rozwija i wzmacnia swoją pozycję rynkową. Pierwszy w historii spółki program emisji euroobligacji oznacza, że skutecznie wdrażamy zapowiedziane w Strategii ORLEN2030 działania biznesowe” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

„Utworzenie programu emisji euroobligacji otwiera nam dostęp do stabilnego źródła finansowania naszych przyszłych inwestycji, szczególnie tych opartych na zrównoważanym rozwoju. Budujemy silny koncern multienergetyczny, który znacząco przyczyni się do transformacji energetycznej polskiej gospodarki w kierunku neutralności emisyjnej” – dodał szef Orlenu.

Jak wskazano w komunikacie, aby zapewnić możliwość wyemitowania euroobligacji jako tzw. obligacji zielonych lub zrównoważonych, PKN Orlen opracował i opublikuje na swojej stronie internetowej zasady zielonego i zrównoważonego finansowania, czyli Green Finance Framework. Określone zostały w nim cele zielonego finansowania, na które przeznaczane będą środki z emisji euroobligacji.

Zasady te zostały przeanalizowane przez Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody’s Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG. Na tej podstawie Vigeo Eiris wydało dla PKN ORLEN niezależną opinię, która potwierdza zgodność zasad Green Finance Framework przygotowanych przez Koncern z międzynarodowymi standardami w tym obszarze (Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook).

Pierwsza emisja euroobligacji w ramach programu planowana jest już w najbliższym czasie. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub innego podmiotu.

Wcześniej PKN Orlen dwukrotnie wyemitował na rynku polskim obligacje zrównoważonego rozwoju z oprocentowaniem opartym o poziom ratingu ESG.

Jak podaje PKN Orlen, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to kluczowe elementy strategii neutralności emisyjnej spółki do 2050 roku. W ramach jej realizacji płocki koncern zadeklarował do 2030 roku redukcję emisji CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.

Zgodnie z założeniami, inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i obligacje zielone emitowane przez PKN Orlen na europejskim rynku.

PAP

drukuj