Od jutra rolnicy mogą rozłożyć na raty karę za nadprodukcję mleka

Od jutra rolnicy ukarani przez Unię Europejską za przekroczenie w roku 2014/2015 kwot mlecznych będą mogli składać wnioski o rozłożenie kar na raty. Agencja Rynku Rolnego będzie je przyjmować do 11 września tego roku.

Ponad 60 tys. polskich producentów, którzy wyprodukowali mleko ponad przyznany im limit, jest zobowiązanych do zapłacenia łącznie ok. 660 mln zł kary.

Producenci mleka mają możliwość rozłożenia kary na trzy raty – mówi Jerzy Rajczyk z Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy.

– Są to kwoty od 500 zł do kilkunastu tysięcy zł, w zależności od tego, jakie było przekroczenie limitu mleka. Aby rozłożenie na raty tej dodatkowej opłaty za przekroczenie limitu otrzymać, będzie trzeba złożyć stosowny wniosek do oddziały terenowego Agencji Rynku Rolnego – nie tylko w Bydgoszczy, ale w każdym oddziale w województwie. Ten wniosek jest do pobrania na stronie internetowej. Należy go wypełnić oraz określić wysokość tych rat – mówi Jerzy Rajczyk.

Producenci mleka muszą opłacić pierwszą ratę do końca września i nie może ona wynosić mniej niż 1/3 całej kary. Kolejne dwie raty muszą zostać uregulowane odpowiednio w 2016 i 2017 roku.

RIRM

drukuj