fot. By Janusz Trocha - (1981-06-05). Tygodnik Solidarność (10): 1.http://dominusvobis.blogspot.com/2009/03/cardeais-criados-por-pio-xii-consitorio_12.html, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12221811

Oczekiwanie na beatyfikację ks. kard. S. Wyszyńskiego czasem na zapoznanie się z postacią Prymasa Tysiąclecia

W 2020 roku miała mieć miejsce beatyfikacja ks. kard. Stefan Wyszyńskiego. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany. Jednak oczekiwanie to czas dla wiernych na zapoznanie się postacią Prymasa Tysiąclecia i z dziedzictwem, które po sobie zostawił.

Prymas Polski, ks. kard. Stefan Wyszyński, przez całą swoją ziemską podróż był duchowym filarem Polski. Nawet wtedy, kiedy był internowany, swoje myśli kierował do Boga, aby ten miał w swojej opiece naród polski. Tak było też podczas internowania do Rywałdu, gdzie prymas był bardzo krótko.

– Przebywał tu zaledwie pomiędzy 26 września a 12 października 1953 roku – przypomniał kapucyn z Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej, brat Robert Maria Żuczkowski.

Prymas do Rywałdu trafił w środku nocy. Okna w jego celi były zasłonięte gazetami, aby nie mógł się zorientować, gdzie przebywa. W ustaleniu miejsca internowania pomógł mu obraz, który wisiał na ścianie. Był to wizerunek Matki Bożej Rywałdzkiej. Pod nim widniał napis: „Matko Boża Rywałdzka, pociesz strapionych”.

Za swoją otwartą walkę o Boga i Polskę był wielokrotnie represjonowany przez władze RPL. Był niewygodny, bo zależało mu na wolnej ojczyźnie.

– Przede wszystkim troska o naród, troska o religijne wychowanie narodu. Zatroskanie o to, aby Polacy byli dziećmi Boga – powiedział członek kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, ks. prof. Józef Marecki.

Prymas Wyszyński pozostawił po sobie wielkie dziedzictwo, pełne wiary i patriotyzmu.

– W Instytucie Prymasowskim Stefana Kardynała Wyszyńskiego mamy zgromadzone całe nauczanie księdza w postaci kazań, homilii i listów pasterskich, które kierował do ludzi. Jest to ponad 11 tys. kazań i ponad 20 tys. zdjęć – zaznaczyła Michalina Jankowska z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W miejscach internowania Prymas pozostawił też po sobie namacalne dowody jego pobytu.

– Takim jedynym namacalnym dowodem czy pamiątką po prymasie, którą pozostawił w Rywałdzie, jest Droga Krzyżowa, którą wypisał sobie ołówkiem na ścianach celi, w której był przetrzymywany – mówił brat Robert Maria Żuczkowski.

W 2020 roku miała mieć miejsce beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany. Jednak czas oczekiwania to szansa dla wiernych na przygotowanie się do beatyfikacji prymasa. Co zrobić, aby ks. kard. Stefan Wyszyński i jego historia stały się nam bliskie?

– Nie stanie się nam nigdy bliski, jeżeli go najpierw nie poznamy. Bardzo zachęcam do tego, żeby codziennie, małymi kroczkami zgłębiać myśl ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – wskazała Michalina Jankowska.

Nauczanie prymasa jest ponadczasowe. Homilie, które głosił w czasach PRL, są aktualne też teraz, kiedy kolejny raz Kościół jest atakowany.

– Nie wahał się być odważnym, nie wahał się głosić prawdy, nie wahał się głosić Boga. Sięgnąć do nauczania, ale też sięgnąć do jego bycia sobą – to jest najważniejsze – akcentował ks. prof. Józef Marecki.

Wciąż czekamy na wyznaczenie nowej daty beatyfikacji.

TV Trwam News

drukuj