(fot.PAP)

Obrady Śląsko-Dąbrowskiej NSZZ Solidarności

Dziś odbędzie się Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Obrady rozpoczną się o godz. 10.30 w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności w Katowicach. W zjeździe weźmie udział ponad 200 delegatów. Przed rozpoczęciem WZD, w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach zostanie odprawiona msza św. w intencji członków NSZZ Solidarność. Początek nabożeństwa o godz. 9.00.

Główne tematy zebrania to ocena sytuacji społeczno-gospodarczej na Śląsku i w Zagłębiu i plan działań związku dotyczących ochrony miejsc pracy w regionie i złagodzenia skutków spowolnienia gospodarczego. Podczas WZD delegaci będą też omawiać m.in. kwestię form poparcia zainicjowanej przez Pawła Kukiza akcji zbierania podpisów w sprawie wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych. Ważną częścią obrad będzie również dyskusja nad propozycjami zmian w systemie opieki zdrowotnej i likwidacji NFZ.

Pogarszająca się sytuacja gospodarstw domowych, spowodowana rosnącymi kosztami utrzymania, zwolnienia w kolejnych sektorach gospodarki czy trudna sytuacja przedsiębiorstw energochłonnych to bardzo wyraźne sygnały, że nasza gospodarka weszła w okres spowolnienia. To, jak głębokie będą skutki tego spowolnienia i jak długo ten kryzys będzie trwał, w dużej mierze zależy od tego, czy i jakie działania systemowe zostaną w wprowadzone, aby ochronić przedsiębiorstwa i miejsca pracy przed skutkami tego kryzysu – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Nasz związek już od dłuższego czasu przedstawia projekty konkretnych rozwiązań, jednak rząd te propozycje ignoruje. Działa tak, jakby zupełnie nie widział, co dzieje się z polską gospodarką i z budżetami domowymi Polaków.  My domagamy się realnych działań. Nie można już dłużej czekać licząc, że sytuacja sama się poprawi. Potrzebny jest silniejszy nacisk społeczny na rządzących. Delegaci mają kilka propozycji dotyczących akcji protestacyjnych na skalę regionalną – dodaje szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

 

www.solidarnosckatowice.pl/RIRM

drukuj