32 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Modlitwą Anioł Pański na placu Ofiar Grudnia ’70 w Szczecinie rozpoczęły się uroczystości związane z 32 rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych. W uroczystościach wzięły udział delegacje związkowe z całego kraju, także Rolników Indywidualnych.

Główne uroczystości rozpoczęły się przed bramą stoczni szczecińskiej. Tam zostały złożone kwiaty. Oczywiście były sztandary, w tym sztandar Solidarności. Na miejsce przybyli przedstawiciele związków zawodowych, jak również inne delegacje” – powiedział Edward Kosmala przewodniczący Związku Rolników Indywidualnych.

Ponadto w szczecińskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej można zobaczyć wystawę „Szczeciński Sierpień 1980”, która prezentuje dorobek wydawniczy oraz działania edukacyjne tego oddziału na temat „Solidarności”.
W miejscowej siedzibie Instytutu zaplanowano również panel dyskusyjny nt. “Solidarnościowa tożsamość Szczecina”. Wieczorem w archikatedrze szczecińskiej sprawowana będzie Msza św., której przewodniczył będzie ks. abp. Andrzej Dzięga.
Przypomnijmy 30 sierpnia zostało podpisane Porozumienie Szczecińskie, które zakończyło strajki w 1980 r. na Pomorzu Zachodnim. Było to pierwsze z zawartych pomiędzy strajkującymi robotnikami a rządem porozumienie – zwraca uwagę Edward Kosmala. Kolejne podpisano następnego dnia w Gdańsku.

„Dzisiaj wiemy, że wiele z podpisanych wówczas postulatów zostało niezrealizowanych, ale są one nadal aktualne. Tragiczną sytuacją jest to, że ta historyczna stocznia szczecińska dziś już niestety nie funkcjonuje. Wiele akcji protestacyjnych było organizowanych właśnie przy bramie stoczni szczecińskiej, podkreślając idee o które walczyliśmy. Te idee nie legły w gruzach, ale nie są realizowane” – dodał Edward Kosmala.

Wypowiedź Edwarda Kosmali:


Pobierz Pobierz

PAP

drukuj