fot. sxc.hu

NRL zaskarży pakiet onkologiczny

Naczelna Rada Lekarska chce, aby Trybunał Konstytucyjny sprawdził zgodność z konstytucją zapisów pakietu onkologicznego.

Wniosek w tej sprawie trafi do Trybunału prawdopodobnie w kwietniu.

Rada wskazuje, że niezgodne z ustawą zasadniczą może być pogorszenie sytuacji pacjentów nieonkologicznych, szczególnie tych cierpiących na równie poważne choroby.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wskazuje na inne wątpliwości związane z wprowadzeniem pakietu.

– Pierwsze doświadczenia, które wynikają z wprowadzenia pakietu w życie, to chaos, jakiego doświadczają nasi pacjenci, ograniczenia finansowe, jakie dotykają nas i pacjentów, naciski administracyjne, szantaże, które towarzyszą wdrażaniu zapisów pakietu. Te zapisy zagrażają wielu pacjentom, ludziom ciężko chorym. Szczególne trudności w ich leczeniu dostrzegamy w przypadku schorzeń nowotworowych, w których pakiet z różnych powodów nie kwalifikuje niektórych pacjentów do objęcia ich szybką ścieżką diagnostyczną, tak naprawdę skazując ich na drugą kategorię chorych – zaznacza Maciej Hamankiewicz.              

Naczelna Rada Lekarska wyraża także sprzeciw wobec sposobu uchwalania przepisów wchodzących w skład pakietu, które – jak podkreśla – wprowadzano bez uwzględnienia opinii samorządu zawodowego lekarzy oraz ekspertów.

RIRM

drukuj