fot. Wikipedia Commons

Nowy projekt Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego zbierze się dziś, aby omówić ogólne założenia nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Te kierunkowe założenia staną się podstawą konkretnego projektu nowej strategii.

Ma ona opierać się na rezultatach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, przeprowadzonego z polecenia prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Według szefa BBN Stanisława Kozieja nowa strategia powinna kłaść nacisk na zdolność do obrony terytorium kraju, a nie misji ekspedycyjnych, lepszą koordynację działań państwa w sprawach bezpieczeństwa, powinna też uwzględniać nowe wyzwania, jak bezpieczeństwo cybernetyczne.

Według szefa BBN nowa strategia powinna zostać opracowana do końca roku. Nową strategię bezpieczeństwa narodowego zatwierdza – na wniosek premiera – prezydent. Dotychczasowa strategia bezpieczeństwa narodowego RP z 2007 r. wskazuje na polskie interesy narodowe oraz strategiczne cele państwa w dziedzinie bezpieczeństwa: zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP, suwerenności decyzji dotyczących ustroju państwa i życia obywateli.

W 2009 r. MON przyjęło strategię obronności, a w kwietniu 2013 r. rząd przyjął wytyczne do programowania przygotowań obronnych państwa do 2022 r. RBN to konstytucyjny organ doradczy prezydenta. W skład Rady wchodzą marszałkowie obu izb parlamentu, premier, wicepremier, ministrowie spraw zagranicznych, obrony, spraw wewnętrznych oraz administracji, a także szefowie partii reprezentowanych w parlamencie. Poprzednie posiedzenie RBN odbyło się w czerwcu.

PAP

drukuj