Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Stanowi on realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r.

Celem zmian jest objęcie pełnym prawem koalicji związkowej, tzn. prawem tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych wszystkich osób świadczących pracę za wynagrodzeniem. Tutaj nie ma znaczenia podstawa zatrudnienia.

Nowelizacja ustawy przewiduje ponadto, że wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą pracę bez wynagrodzenia, będzie przysługiwało prawo wstępowania do związków zawodowych na warunkach określonych statutami związków.

Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący  Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, pozytywnie ocenia nowy pomysł rządu.

Ta propozycja resortu Pracy Rodziny i Polityki Społecznej jest realizacją tego, co powinien zrobić poprzedni rząd, ponieważ zarówno Komisja Europejska, jak i Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w Polsce jest dyskryminacja, że nie mogą się wszyscy organizować w związki zawodowe, m.in. samozatrudnieni. I to jest realizacja tych zaleceń – zaznacza Tadeusz Majchrowicz.

Projekt obecnie jest w konsultacjach.

RIRM

drukuj