Pracodawcy przedstawili pomysły zmian Komisji Trójstronnej

Rada Dialogu Społecznego w miejsce Komisji Trójstronnej, zmiana struktury i kompetencji, powołanie biura, które obsługiwałoby prace Rady – to główne pomysły pracodawców dot. nowych zasad prowadzenia dialogu społecznego w Polsce.

Założenia pracodawców podobne są do tych, które wypracowali związkowcy.One również chciałyby nowego ciała – Rady Dialogu Społecznego. Według pracodawców przewodniczącym rady i szefem prezydium miałaby być osoba niezależna od stron dialogu i mianowana przez prezydenta na czteroletnią kadencję. Pracodawcy chcieliby również utworzyć lożę ekspertów od m.in. finansów, problemów rynku pracy, czy prawa. Loża pełniłaby rolę doradczą, a jej członkowie mieliby prawo uczestniczyć we wszystkich pracach Rady bez prawa głosu.

Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, mówi, że propozycje te są zbieżne z propozycjami związkowców.

To potwierdzenie wynikające z oferty, jaką skierowaliśmy do pracodawców. Najważniejszą rzeczą jest to, aby ta komisja była w miarę niezależna, aby w taki sposób funkcjonowała i tak była traktowana, że jeżeli coś będzie wypracowane, to stanie się wiążące dla strony rządowej. Chodzi o to, żeby nie było sytuacji, że uda się coś ustalić, a następnie rząd zachowa się zupełnie inaczej. Okazuje się, że jeśli nie działa Komisja Trójstronna, to wiele łatwiej nam się porozumieć z pracodawcami, o wiele łatwiej jest cokolwiek wywalczyć. Udowodniliśmy już, że obecna formuła się wyczerpała i trzeba czym prędzej przystąpić do opracowania nowych zasad – powiedział Tadeusz Majchrowicz.

W czerwcu 2013 roku trzy centrale związkowe reprezentowane w Komisji Trójstronnej zawiesiły swój udział w jej pracach. Protestują w ten sposób przeciw brakowi dialogu społecznego w Polsce.

RIRM

drukuj