Rozmowy związków z zarządem KW 4 marca

Pełniący obowiązki prezesa Kompanii Węglowej Tomasz Rogala zaprosił na 4 marca działające w spółce związki na rozmowy w ramach trwającego tam sporu zbiorowego. Informację podał rzecznik spółki Tomasz Głogowski. Związki deklarują, że czekają na to spotkanie.

Rzecznik Kompanii przekazał dziś, że pełniący swoje obowiązki od środy Tomasz Rogala zaznaczył w piśmie do związkowców, iż wskazana przez niego przyszłotygodniowa data wynika z konieczności zapoznania się z sytuacją spółki.

Dzień wcześniej związki działające w Kompanii Węglowej zażądały od p.o. prezesa działań ws. sporu zbiorowego dotyczącego bazowych miesięcznych wynagrodzeń w 2016 r. oraz prezentacji planów dla firmy. Zaznaczyły, że brak stanowiska zarządu spółki może skutkować od 1 marca 2016 r. rozpoczęciem akcji protestacyjno-strajkowych.

Bogusław Hutek, przewodniczący kompanijnej Solidarności, zaznaczył, że takie sformułowanie w piśmie do p.o. prezesa wynika z faktu, iż poprzedni, odwołany w środę, prezes Krzysztof Sędzikowski, nie przystąpił do negocjacji w ramach wszczętego sporu zbiorowego. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wskazuje natomiast, że jeśli pracodawca nie przystąpi do negocjacji, można rozpocząć po 14 dniach akcję protestacyjną bez informowania go.

Również przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce Dariusz Potyrała zaznaczył, że czwartkowe pismo do Tomasza Rogali odbiera w kontekście przypomnienia mu, że w firmie jest nierozwiązany przedmiot sporu zbiorowego. Dariusz Potyrała zastrzegł, że choć nie jest autorem listu, postrzega jego charakter jako „informacyjno-przypominający”.

W noszącym czwartkową datę piśmie do p.o. prezesa spółki związkowcy zażądali „w trosce o przyszłość Kompanii Węglowej” podjęcia „natychmiastowych działań” w dwóch kwestiach.

Pierwsza z nich dotyczy „zgłoszonego sporu zbiorowego dotyczącego bazowych miesięcznych wynagrodzeń na rok 2016 r. i złamania prawa przez zarząd Kompanii Węglowej poprzez niepodjęcie rokowań do 19 lutego br.”. Drugi temat odnosi się do „przedstawienia, w obecności przedstawiciela Ministerstwa Energii, zatwierdzonego przez radę nadzorczą Planu Techniczno-Ekonomicznego na lata 2016-2017 oraz biznesplanu”.

Tomasz Rogala, który od środy przez trzy miesiące ma pełnić obowiązki prezesa Kompanii, wcześniej był członkiem rady nadzorczej tej spółki, a w przeszłości był jej wiceprezesem ds. zabezpieczenia produkcji i logistyki.

PAP/RIRM

drukuj