fot. E. Sądej/Nasz Dziennik

NIK: Szpitale łamią prawo przy zlecaniu usług zewnętrznym wykonawcom

Szpitale powszechne łamią prawo przy zlecaniu usług firmom zewnętrznym – oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Jak wynika z raportu Izby, w latach 2012-2014 jedenaście szpitali wydawało na usługi zewnętrzne od 4 mln zł do 77 mln zł rocznie. Wydatki te stanowiły 30 proc. kosztów ich działalności. Najwięcej uwag kontrolerzy mają do sposobu wybierania usługodawców.

Szpitale publiczne coraz częściej zlecają zewnętrznym wykonawcom zarówno swoje podstawowe zadania, jak również usługi niemedyczne, takie jak sprzątanie, pranie, żywienie pacjentów czy transport sanitarny.

Kontrola NIK ujawniła także praktyki łamiące zasadę uczciwej konkurencji – mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

– Zmniejsza to prawdopodobieństwo wyłonienia w konkursie najlepszych oferentów, którzy zapewnią właściwą jakość świadczonych usług za odpowiednią cenę. Kontrola wykazała, że największe negatywne skutki korzystania z usług zewnętrznych dotyczą zastępowania pracy etatowej umowami cywilno-prawnymi. Zwiększa to ryzyko wykonywania zadań przez personel medyczny bez odpowiedniego odpoczynku. W prawie 3/4 skontrolowanych szpitali dopuszczano do świadczenia pracy przez poszczególnych członków personelu przez sponad 78 godzin w tygodniu – wskazuje Krzysztof Kwiatkowski.      

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli stwierdzone nieprawidłowości przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych są niemożliwe do wyeliminowania w obecnym stanie prawnym. Ich usunięcie wymaga pilnych działań legislacyjnych.

RIRM

drukuj