(fot. PAP)

NIK: Utrzymanie rezerw NBP kosztuje zbyt dużo

Bank centralny nie powinien już zwiększać poziomu rezerw walutowych państwa, bo ich utrzymywanie jest bardzo kosztowne – zaleca NIK.

Kontrolerzy pozytywnie ocenili zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi w latach 2009-2013.

NIK wytknął jednak NBP, że w związku z obniżeniem dochodowości aktywów, w których lokowane są rezerwy, od 2012 roku wynik z ich lokowania nie pokrywa kosztów związanych z ograniczaniem nadpłynności sektora bankowego.

Prof. Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej, mówi że rezerwy dewizowe nie powinny być zbyt wysokie a część z tych środków można przeznaczyć na cele rozwojowe.

Pamiętajmy, lokata naszych rezerw na zagranicznych rynkach finansowych, de facto oznacza odpływ kapitału z Polski. Ulokowanie naszych oszczędności za granicą, faktycznie oznacza finansowanie innych krajów, tych o statusie waluty międzynarodowej. Tak też nadmierne rezerwy dewizowe nie są takim wielkim szczęściem. Takie finansowanie zagranicy kosztem wydatków krajowych niewątpliwie nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem – zaznacza prof. Andrzej Kaźmierczyk.

Polska ma dziś zgromadzone około 316 mld zł rezerw walutowych.

RIRM

drukuj