NIK prowadzi kontrolę usług pocztowych

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę dostępności usług pocztowych. W ramach kontroli NIK przygotował specjalną, anonimową ankietę dla wszystkich klientów poczty.  

Przesyłki listowe i paczki pocztowe powinny być dostarczane co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu. NIK sprawdzi czy placówki pocztowe wywiązują się z tego obowiązku.

Jak mówił rzecznik Izby Paweł Biedziak – poprzednia kontrola wykazała, że dostęp do usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A. był ograniczony.

– Jedynie dwadzieścia urzędów w kraju prowadziło działalność przez całą dobę. W wielu przypadkach placówki pocztowe były bardzo krótko otwarte, do 15:00. Jednym z głównych problemów poczty był fakt, że listonosze zbyt często zamiast dostarczać listy polecone i paczki, pozostawiali w skrzynkach awiza. Taka praktyka przerzucania ciężaru odbioru przesyłek na klientów powodowała wydłużenie kolejek i czasu obsługi. Sprawdzimy czy w tym zakresie nastąpiła poprawa usług – powiedział Paweł Biedziak, rzecznik NIK.

Na stronie NIK znajduje się anonimowa ankieta dla klientów poczty; można ją wypełniać do 31 grudnia. Izba pyta w niej m.in. o zadowolenie z poziomu świadczenia usług pocztowych, o terminowość dostarczania przesyłek, godziny pracy oddziałów pocztowych, pracę listonosza i ceny usług. Opinie klientów Poczty Polskiej będą pomocne przy formułowaniu zaleceń pokontrolnych NIK.

RIRM

drukuj