NIK skontrolował produkcję radiofarmaceutyków ze środków publicznych

Zbadane przez NIK publiczne ośrodki wykorzystywały do diagnostyki nowotworowej PET preparaty własnej produkcji, nieposiadające wymaganych certyfikatów jakościowych – wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.

Decyzję o uruchomieniu w podmiotach publicznych krajowej produkcji radiofarmaceutyków minister zdrowia podjął w 2005 r. Miało przyczynić się to m.in. do obniżenia ich cen i uniezależnienia od dostaw z zagranicy.

Produkcja radiofarmaceutyków miała być uruchomiona do końca 2011 r. NIK podaje, że ruszyła ona jednak w większości przypadków kilka lat później.

Dodatkowo jest ona droższa od radiofarmaceutyków sprowadzanych z zagranicy lub produkowanych przez prywatne podmioty w kraju. Nie osiągnięto tu żadnego z zakładanych celów – wskazuje rzecznik NIK Ksenia Maćczak.

Tylko w jednej z pięciu z badanych przez NIK placówek, które miały rozpocząć produkcję radiofarmaceutyków, inwestycje były przygotowane i przeprowadzone rzetelnie w Centrum Onkologii w Łodzi. W pozostałych placówkach produkcję uruchamiano z opóźnieniem, przekraczano planowane koszty, bądź też zmieniano koncepcję działania ośrodka. Do czasu zakończenia kontroli NIK nie wszystkie skontrolowane centra onkologii uzyskały zezwolenia na produkcję i wprowadzenie do obrotu wszystkich produkowanych u siebie radiofarmaceutyków. Na przykład w Bydgoszczy i Gliwicach tylko jeden z produkowanych tam radiofarmaceutyków FDG posiadał wszystkie niezbędne zezwolenia i pozwolenia. Kierownicy centrów onkologicznych usprawiedliwiając brak zezwoleń tłumaczyli, że prawo dopuszcza taką sytuację w przypadku, gdy produkcja odbywa się na tak zwany użytek własny – podkreśla rzecznik NIK.

NIK zauważa jednak, że posługiwanie się produktami leczniczymi bez wymaganych zezwoleń może generować ryzyko, że badania diagnostyczne nie będą spełniać wymogów jakościowych i nie będą w pełni wiarygodne.

Izba wnioskuje do MZ o rozwiązania, które doprowadzą do tego, że badania diagnostyczne pozytonowej tomografii emisyjnej będą przeprowadzane legalnie.

RIRM

drukuj