fot. sxc.hu

NIK: Puszcza Białowieska jest niewystarczająco chroniona

Puszcza Białowieska jest niewystarczająco chroniona – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. O niedostatecznej ochronie świadczą chociażby plany na lata 2012-2021 dotyczące wycinki drzew w blisko 700 ponad stuletnich drzewostanach Puszczy Białowieskiej.

Naczelna Izba Kontroli stwierdza także, że nadzór ministra środowiska nad gospodarką leśną był niewystarczający, szczególnie w okresie, kiedy nie było planów urządzania lasu.

Kontrolę przeprowadzono od czerwca do września 2013 r. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie czy Puszcza Białowieska jest lepiej chroniona – informuje Tomasz Ambroziak, rzecznik białostockiej delegatury NIK.

– Niestety najcenniejsze drzewostany nadal są zagrożone mimo, że minister środowiska od kilku lat zmniejszył o 2/3 ilość pozyskanego drewna. Plany gospodarowania lasu na lata 2012-2021 są nieprecyzyjne i ogólnikowe. Stwarza to zagrożenie wycinania najstarszych zasobów w ramach działań planowych i tzw. cięć przygodnych. Zdumiewające jest także stanowisko Lasów Państwowych, które uważają, że wskazówki gospodarcze tych planów mają charakter informacyjny, kierunkowy i że można je modyfikować. W ocenie NIK-u, niewystarczający był nadzór ministra środowiska nad gospodarką leśną prowadzoną w Puszczy Białowieskiej – podkreślił Tomasz Ambroziak.

O przeprowadzenie kontroli wnioskowała m.in. sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Wnioski pokrywają się z naszymi stwierdzeniami dot. sytuacji w nadleśnictwie Białowieży, Browska i Hajnówki – mówi poseł Jan Szyszko, były Minister Środowiska.

– Wielokrotnie byliśmy tam jako Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju. Niewykonywanie zaleceń gospodarczych spowodowało, że powstała wielka gradacja kornika drukarza i w tej chwili na terenie tych trzech nadleśnictw, deprecjacji podlega prawie 3 mln metrów sześciennych drewna o wartości 600 mln zł. Sytuacja jest tym bardziej niebezpieczna, że miejscowa ludność nie ma nawet drewna opałowego, nie mówiąc już o tym, że te 3 mln metrów sześciennych, to potencjalne dobro przyrody, które powinno zapewnić miejsca pracy miejscowej ludności – zauważył poseł Jan Szyszko.

NIK wnioskuje do Ministerstwa Środowiska o opracowanie wspólnie z leśnikami, ekologami i naukowcami strategii prowadzenia gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej. Ma ona m.in. uwzględniać potrzeby ochrony w ramach sieci Natura 2000 najcenniejszych drzewostanów oraz rzadkich i zagrożonych roślin i zwierząt.

Wnioskuje też o zmianę planów urządzenia lasu do 2021 r., by zapewnić ochronę wszystkim cennym drzewostanom w puszczy, przede wszystkim tym 100-letnim.

RIRM

drukuj