fot. PAP/Rafał Guz

NIK o wydatkach spółek PKP na usługi doradcze i eksperckie; doszło do nadużyć

Wadliwy system zlecania usług doradczych i eksperckich prowadził do nadużyć w spółkach Polskich Kolei Państwowych – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Izba negatywnie oceniała efektywność wydatkowania środków – często finansowano niepotrzebne usługi w zawyżonych cenach.

Ponadto kontrola NIK wykazała, że firmom zewnętrznym zlecano zadania, które należały do kompetencji podmiotów spółki.

Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że w wielu przypadkach NIK zanotowała również nieprawidłowości przy wypłacie wynagrodzeń i zawieraniu umów.

– Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła udzielanie w latach 2012 – 2014 zamówień na usługi doradcze i eksperckie przez skontrolowane spółki grupy PKP. Wydatki na te usługi nie zawsze były dokonywane w sposób celowy i efektywny. Obowiązujące w skontrolowanych spółkach grupy PKP procedury nie zapobiegały zlecaniu na zewnątrz zadań należących do komórek organizacyjnych tych spółek oraz ich pracowników. Funkcjonujący w spółkach grupy PKP system zlecania usług doradczych i eksperckich stwarzał warunki do kupowania prac zbędnych, a także do zawyżania kosztów tych usług – informuje Krzysztof Kwiatkowski.

W raporcie Najwyższa Izba Kontroli wskazała na konieczność wyeliminowania przez spółki Grupy PKP z obszaru zamówień na usługi doradcze i eksperckie mechanizmów korupcjogennych. Chodzi m.in. o dowolność postępowania oraz słabość kontroli i nadzoru.

RIRM

drukuj