fot. pl.wikipedia.org

NIK stwierdziła nieprawidłowości na większości miejsc do kąpieli w Lubuskiem

Brak sprzętu ratowniczego, nieterminowe badanie jakości wody, brak ratowników – takie m.in. nieprawidłowości w miejscach wyznaczonych do kąpieli wykazała kontrola NIK w woj. lubuskim. Sprawdzono 15 gmin.

Większość ze skontrolowanych gmin w województwie lubuskim nie zapewniła bezpieczeństwa w miejscach wyznaczonych do kąpieli – podała w czwartek w komunikacie Najwyższa Izba Kontroli. Jak wyjaśniono, w województwie lubuskim w czasie kontroli działały 63 takie miejsca, natomiast kąpielisk było sześć (ich utworzenie wymaga spełnienia większej liczby warunków).

„Większość, tj. 13 z 15 skontrolowanych gmin nienależycie zapewniła bezpieczeństwo w miejscach wykorzystywanych do kąpieli” – poinformowała Izba.

Wyjaśniono, że brakowało sprzętu ratunkowego, urządzeń sygnalizacyjnych, ostrzegawczych, sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych.

Ponadto siedem gmin nie zapewniło stałej kontroli przez ratowników, a w ośmiu nie było w miejscach wykorzystywanych do kąpieli wymaganych stanowisk dla ratowników do obserwacji. Nieprawidłowości pojawiły się też przy wyznaczaniu stref dla osób umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzika dla dzieci.

„NIK ustaliła, że w 10 gminach brakowało obowiązkowych tablic informacyjnych bądź prezentowano niepełne informacje” – podano.

W większości miejsc nie zapewniono też właściwego oznakowania głębokości wody.

W dziesięciu gminach nie było w ogólnie dostępnym miejscu informacji o zasadach korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, ograniczeń w korzystaniu z takiego obszaru i sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi.

„W 7 gminach stwierdzono też naruszenie terminu wykonania badania jakości wody” – podała NIK.

Według Izby, główne przyczyny nieprawidłowości to niewystarczające fundusze, którymi dysponowały gminy, oraz zaniedbania, których dopuściły się osoby odpowiedzialne.

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła też, że większość skontrolowanych gmin nieprawidłowo wypełniła obowiązki związane z wyznaczeniem miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

„7 z 10 gmin, których obowiązek ten dotyczył, nie uzyskało zgody właściciela akwenu lub przyległego gruntu na zorganizowanie takiego miejsca” – czytamy w komunikacie.

Z kolei obowiązku zgłoszenia wyznaczenia miejsc wykorzystywanych do kąpieli właściwemu miejscowo staroście nie zrealizowało 12 spośród 15 kontrolowanych gmin.

Po kontroli NIK sformułowała 39 wniosków do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą. Prezes NIK zapowiedział też „w związku z wagą ustaleń kontroli”, że podobna kontrola o zasięgu ogólnopolskim zostanie przeprowadzona w przyszłym roku.

Kontrolę przeprowadzono w 15 lubuskich gminach w latach 2016-2017.

PAP poprosił Lubuski Urząd Wojewódzki o komentarz w tej sprawie. Do ukazania się tej depeszy nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

PAP/RIRM

drukuj