NIK: potrzeba ulepszyć program Karta Dużej Rodziny

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała skuteczność programu Karta Dużej Rodziny. Raport wskazuje, że chociaż rodziny wielodzietne z zadowoleniem przyjęły ideę programu, jednak zwracają uwagę na potrzebę jego ulepszenia.

Z raportu wynika, że na razie skuteczność Karty Dużej Rodziny jest ograniczona, bo oferowane ulgi nie zawsze są dostosowane do oczekiwań i potrzeb rodzin.

Poprawy wymaga także dostępność oferty, szczególnie w mniejszych miejscowościach – mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

Od początku funkcjonowania programu, czyli od czerwca 2014 r., zawarte zostały porozumienia z około tysiącem partnerów, ale działania te nie zostały poprzedzone bezpośrednimi badaniami potrzeb wśród rodzin wielodzietnych. Na razie skuteczność Karty jest ograniczona. Poprawy wymaga także dostępność oferty szczególnie w mniejszych miejscowościach. NIK zwraca uwagę, że duża część rodzin wielodzietnych, nadal nie uczestniczy w programie. Karty założyło na razie jedynie 41 proc. uprawnionych. Duża część rodzin wielodzietnych nie przystąpiła do programu, bo w okolicy brakowało miejsc, firm i usług, które proponowałyby zniżki – wskazuje Krzysztof Kwiatkowski.

Program Karta Dużej Rodziny jest realizowany na trzech poziomach: ogólnokrajowym, lokalnym i biznesowym.

Ze środków publicznych posiadaczom Karty Dużej Rodziny zaoferowano m.in. zniżki dla rodziców na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego, możliwość bezpłatnego wejścia na teren parków narodowych i ulgi w opłacie za wystawienie paszportu.

RIRM

drukuj