Religia chroni polskie rodziny

Religia chroni polskie rodziny czyniąc je bardziej trwałymi – to wnioski jakie płyną z danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat rozwodów. Wiara wpływa na decyzję o rozwodzie, jak i o tym czy dziecko wychowuje się bez rodziców. Kościół odgrywa tu istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny i całego społeczeństwa.

Ilość dzieci w domach dziecka czy rodzinach zastępczych jest mocno powiązana z liczbą rozwodów i stosunkiem rodziców do religii w danym regionie Polski. Dane Głównego Urzędu Statystycznego publikuje „Rzeczypospolita”.

– Jeśli chodzi o ilość rozwodów, w tych niechlubnych statystykach góruje Polska północna: województwo warmińsko mazurskie i kujawsko – pomorskie. Niewiele lepiej jest na Dolnym Śląsku. Najwięcej dzieci do opieki zastępczej trafia znów w podregionach północnej i zachodniej Polski oraz w województwach łódzkim i śląskim – napisała „Rzeczpospolita”.

Jednak porównując te dane z wynikami badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, widać ciekawą zależność. Instytut przeanalizował ile osób w poszczególnych diecezjach chodzi do kościoła i przyjmuje Komunię św.

Te wskaźniki są znacznie wyższe w czterech diecezjach: tarnowskiej, rzeszowskiej, przemyskiej i krakowskiej. I co ciekawe, według danych GUS-u najmniej rozwodów i dzieci wychowujących się bez rodziców jest właśnie w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim.

– Im bardziej praktyki religijne są kultywowane w rodzinie, im bardziej rodzina jest religijna, tym mniejsza liczba rozwodów – powiedział Grzegorz Wiński, socjolog z Lublina.

Grzegorz Wiński dodał, że za praktykami religijnymi idzie także moralność, która nakazuje takie, a nie inne interakcje społeczne, czy takie, a nie inne działania społeczne.

W Polsce jeśli mówimy o religii to myślimy o przesłaniu ewangelicznym i Kościele katolickim, którego wiernymi jest zdecydowana większość Polaków.

Kościół określa małżeństwo, jako wspólnotę życia i miłości, czyli taką, która z samej natury jest nierozerwalna. To Chrystus nadaje ludzkiej miłości trwałość i wielkość. Daje jej równocześnie siłę sakramentalną, żeby mogła przetrwać również trudności – wyjaśnia ks. prof. Wojciech Cichosz.

Niestety coraz rzadziej wybieramy małżeństwo, a coraz częściej się rozwodzimy. W 2013 roku orzeczono w Polsce 66 tys. rozwodów. To wzrost aż o 35 proc. od 2003 r. W Polsce brakuje działań, które zapobiegałyby rozpadaniu się małżeństw – wskazuje Paweł Woliński, prezes Fundacji Mama i Tata.

– W Polsce nie ma w zasadzie żadnego modelu terapeutycznego, ani jakiejś sieci placówek, które mogłyby pomagać małżeństwom w kryzysie, stąd liczba rozwodów jest na takim poziomie na jakim jest, nie spada, a będzie miała tendencję wzrastającą – powiedział Paweł Woliński, prezes Fundacji Mama i Tata.

Brakuje prewencji przeciw rozwodom, jak i odpowiedniego przygotowania młodych ludzi w szkole do małżeństwa. Nadal wiele placówek próbuje zawęzić definicję osoby tylko do sfery cielesnej – wskazuje pedagog Agnieszka Jackowska.

– Tylko cielność i seksualizacja. Tak przedstawiony związek prowadzi do rozwodów, nietrwałości, bo nie mamy na czym go budować, zapomniano o sferze duchowej, religijności, z tym wiąże się brak umiejętności relacji psychicznych, umiejętności rozmawiania ze sobą – powiedziała Agnieszka Jackowska, pedagog.

Trudno przekazywać młodzieży dobre wartości, gdy w telewizji publicznej emituje się spot, którego zadaniem jest promocja par homoseksualnych. Oburzeni spotem Kampanii Przeciw Homofobii widzowie wysłali już 54 tys. maili ze skargami.

Polska Konstytucja stoi na straży małżeństwa, jako związku mężczyzny i kobiety, macierzyństwa i rodziny, zaś TVP i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zgodnie z polskim prawem mają obowiązek respektować wartości chrześcijańskie w przekazie medialnym.

TV Trwam News

 

drukuj